Så gör Friends skillnad

Mobbning går att stoppa, men det kräver långsiktigt engagemang från hela samhället

60 000 barn utsätts för mobbning varje år. Det är barn som vaknar varje morgon med en klump i magen. Det är barn som berövas den trygghet de har rätt till. Barn som i några fall tar sina liv. Friends finns till för deras skull.

Mobbning går att stoppa. Det vet vi genom vår verksamhet på tusentals skolor i snart 20 år.

För att stoppa mobbning måste förändring ske på många olika nivåer i samhället. Därför arbetar Friends inom många olika områden.

Utbildning

Vi utbildar skolpersonal och idrottsledare i hur man förebygger mobbning och diskriminering. Vi möter varje år tiotusentals vuxna och ger dem verktyg att skapa trygghet för barn och unga. Alla våra utbildningar tar sin utgångspunkt i den långa erfarenhet vi har av förebyggande trygghetsarbete och bygger på den senaste forskningen på området. I nära samarbete med den akademiska världen utvärderas effekten av utbildningarna löpande och förbättras ständigt för att säkerställa bästa effekt.

Forskning

Vi baserar vårt arbete på bästa tillgängliga kunskap. Vi har flera egna forskningsprojekt i samarbete med tre universitet och arbetar med att omsätta forskning i praktiska verktyg för dem som dagligen arbetar med barn och unga.

Rådgivning

Friends rådgivning ger stöd i det systematiska trygghetsarbetet för förskola, skola och i idrottsföreningar. Vi ger också råd till vårdnadshavare och andra vuxna runt de barn som upplever otrygghet och utsatthet.

Opinionsbildning

För att lyfta frågan om mobbning och diskriminering på agendan i samhället och påverka politiska beslut driver Friends ett strukturerat opinionsarbete. Bland annat skriver vi rapporter som beskriver mobbningen och dess konsekvenser, presenterar åtgärdsförslag och deltar i den offentliga debatten.

För mer info om Friends effekt kontakta,
Elin Jäderström
elin.jaderstrom@friends.se
Tel: 070-725 54 33

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close