Friends råd och stöd för dig som jobbar med barn

Vi finns för dig som behöver råd och stöd kring frågor som rör utsatthet, mobbning, ensamhet. Ställ dina frågor om främjande, förebyggande och åtgärdande insatser kring mobbning och trakasserier.

Kontakta råd och stöd

Mejl: Vi svarar måndag – fredag 9-16, radgivning@friends.se

Telefon: Öppet måndag – fredag 9-12, 08-545 519 90

Vuxna som arbetar med barn, i förskolan, i skolan eller i föreningslivet kan också höra av sig till oss. Ställ dina frågor om främjande, förebyggande och åtgärdande insatser kring mobbning och trakasserier.

porträtt på Åsa Gustafsson och Anna-Carin Wettefors som jobbar med Friends rådgivning

Vi svarar på dina frågor

Anna-Carin och Åsa är sakkunniga på Friends och har många års erfarenhet av råd och stöd.

– Vi möter elever i skolan och på andra arenor. Vi möter också vuxna som jobbar med och för barn på olika sätt.