Friends råd och stöd

Vi finns för dig som behöver råd och stöd kring frågor som rör utsatthet, mobbning, ensamhet med mera.

Kontakta råd och stöd

Mejl: Vi svarar måndag – fredag 9-16, radgivning@friends.se
Telefon: Öppet måndag – fredag 9-12, 08-545 519 90

Du som är barn kan vända dig till oss för frågor som rör utsatthet eller mobbning. Både om du själv är utsatt eller om du är orolig för någon annan.

Du som är vårdnadshavare och har barn i förskola, skola eller i föreningslivet är välkommen att kontakta oss. Är du orolig för att ditt barn är utsatt eller utsätter andra? Eller kanske misstänker du att ett barn i din närhet far illa. Vi ger dig stöd och råd.

Vuxna som arbetar med barn, i förskolan, i skolan eller i föreningslivet kan också höra av sig till oss. Ställ dina frågor om främjande, förebyggande och åtgärdande insatser kring mobbning och trakasserier.

porträtt på Åsa Gustafsson och Anna-Carin Wettefors som jobbar med Friends rådgivning

Vi svarar på dina frågor

Anna-Carin och Åsa är sakkunniga på Friends och har många års erfarenhet av råd och stöd.

– Vi möter elever i skolan och på andra arenor. Vi möter också vuxna som jobbar med och för barn på olika sätt.

Vill du få mer kunskap och verktyg för hur du alltid kan agera mot mobbing?

Läs mer om kunskap och stöd