Press

Uppslagen bok

Våra publikationer

Ta del av alla våra rapporter och undersökningar. Här hittar du även våra årsredovisningar och policydokument.

Läs och ladda ner rapporter och undersökningar

Läs årsredovisningar och policydokument

Läs vår senaste effektrapport och årsredovisning

friends pressansvariga: naod abera

Kontakta Friends

Hör av dig vid pressfrågor till Naod Abera
naod.abera@friends.se
070- 725 54 33

Pluggannons för Friends

Annonsmaterial

Hjälp oss i kampen mot mobbning! Skulle du sakna något format är du varmt välkommen att kontakta oss.

Ladda ner pluggannonser

Aktuellt hos Friends

en pojke sitter ihopkrupen på ett golv i skolmiljö

Friends remissvar till betänkandet: En uppväxt fri från våld

Friends har lämnat sitt remissvar till betänkandet "En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn". Vi välkomnar strategi...

28 augusti 2023

Pojke sitter i skolbänken och läser

Ju mer mobbning – desto mer psykiska besvär

Friendsrapporten 2023: Psykisk ohälsa är ett stort problem bland unga idag. Vart fjärde barn i åldrarna 10-18 år har återkommande psykiska besvär.

15 augusti 2023

en flicka klättrar i en klätterställning

Flickor mest utsatta för kränkningar i skolan och på nätet

Flickor är i större omfattning än pojkar utsatta för kränkningar från andra barn och unga, visar siffror från Friends. Det handlar till exempel om nätkränkningar och om se...

5 juni 2023