Ungas egna rekommendationer för trygghet på nätet

I samband med Safer Internet Day, en internationell manifestation för att öka förståelsen och medvetenheten kring våra digitala miljöer, uppmärksammar Friends ungas egna rekommendationer för trygghet på nätet.

5 februari 2024

Det senaste året har Friends drivit projektet Ask Us! – Youth Online Safety tillsammans med Unesco, The Walt Disney Company och University of North Carolina.

Här har unga från olika delar av världen tagit fram lokala rekommendationer för trygghet på nätet och därefter haft möjlighet att mötas för att tillsammans skapa globala rekommendationer under World Anti-Bullying Forum 2023 i USA. I den nordiska workshopen valde de unga att rikta sina rekommendationer främst mot skolan. Amalie Bloemheuvel Taksdal från Elevorganisasjonen i Norge beskriver det såhär:

”Å skape trygghet på nett, det vi i Norge kaller nettvett, starter allerede når man er små barn, men den viktigste og sikreste plassen dette skjer, er på skolen.”

Skolan är barn och ungas främsta arena, där de tillbringar majoriteten av sin tid. Det som händer online är nästan alltid sammankopplat med vad som händer i skolan. Konversationer sker och fortsätter på båda ställen, utan avbrott. Skolan är också digitaliserad, till exempel använder eleverna datorer i undervisningen och även på skolans enheter pågår kränkningar.

Unga personer diskuterar

Det här är de ungas rekommendationer för trygghet på nätet:

  • Vi vill se nätvett som en del av läroplanen. Med obligatorisk utbildning i trygghet på nätet när skolan delar ut digitala enheter.
  • Vi vill att skolan arbetar förebyggande mot nätmobbning och tillsammans med unga. Den digitala miljön förändras fort och vuxna hänger inte med.
  • Vi vill ha mer stöd i skolan. Lärare som har tid för oss och kuratorer som faktiskt finns på plats och kan stötta när vi behöver det.

De unga lyfte även techplattformarnas ansvar. De riktade särskilt in sig på att de borde förenkla villkor och inställningar och se till att rapporteringsfunktionerna liknar varandra. Algoritmerna borde inte få bygga på negativitet, mobbning och trakasserier.

Friends vill använda Safer Internet Day som en påminnelse om att vi alla har en roll att spela för att skapa en trygg miljö på nätet för våra barn och unga. Varje dag.

Gruppbild på deltagare i workshop

För mer information kontakta:

Naod Abera
PR- och pressansvarig Friends
070- 725 54 33
naod.abera@friends.se