World Anti-Bullying Forum

Mobbning är ett globalt problem, men genom att dela kunskap och erfarenheter kan vi skapa en tryggare värld för barn och unga.

Händer som ligger på varandra under WABF-loggan

Kunskapshub och den största mobbningskonferensen i världen

World Anti-Bullying Forum drivs av Friends och är en mötesplats för forskare och praktiker i arbetet mot mobbning. Friends arbetar sedan flera år tillbaka forskningsförankrat, både när vi utbildar och driver opinion. Vi har skapat samarbeten med svenska och utländska universitet för att ta tillvara den kunskap som finns världen över för att minska mobbning. Som en del i arbetet att stoppa våld mot och mellan barn i enlighet med FN:s globala hållbarhetsmål har Friends valt att driva World Anti-Bullying Forum. Vi tror att det bästa sättet att minska mobbning är att vi alla delar den kunskap och erfarenhet vi har, både forskare och praktiker. Vi vill skapa dialog, upptäcka redan utvecklade och nya metoder och lära av varandra för att tillsammans stoppa mobbning. 

Läs mer om World Anti-Bullying Forum

A wide range of ideas and approaches was represented. There were also plenty of opportunities for networking with other delegates and presenters.

Deltagare, WABF 2021