World Anti-Bullying Forum

Mobbning är ett globalt problem, men genom att dela kunskap och erfarenheter kan vi skapa en tryggare värld för barn och unga.

Välkommen till World Anti-Bullying Forum

Vad säger den senaste forskningen om kränkningar på nätet? Hur har andra gjort för att skapa en trygg skola? Vilka insatser mot mobbning är mest effektiva? Spendera höstlovet med kompetensutveckling inom mobbningsfältet på World Anti-Bullying Forum.

Delta på plats eller digitalt!

Läs mer om World Anti-Bullying Forum

World Anti-Bullying Forum drivs av Friends och är en mötesplats för forskare och praktiker i arbetet mot mobbning. Friends arbetar sedan flera år tillbaka forskningsförankrat, både när vi utbildar och driver opinion. Vi har skapat samarbeten med svenska och utländska universitet för att ta tillvara den kunskap som finns världen över för att minska mobbning. Som en del i arbetet att stoppa våld mot och mellan barn i enlighet med FN:s globala hållbarhetsmål har Friends valt att driva World Anti-Bullying Forum. Vi tror att det bästa sättet att minska mobbning är att vi alla delar den kunskap och erfarenhet vi har, både forskare och praktiker. Vi vill skapa dialog, upptäcka redan utvecklade och nya metoder och lära av varandra för att tillsammans stoppa mobbning. 

Läs mer om World Anti-Bullying Forum

Paneldiskussionen med huvudtalarna gjorde det enkelt att förstå skillnaderna inom fältet. Och samtidigt visade den hur vi gemensamt kan hitta en väg framåt!

Deltagare, WABF 2017