Var tionde barn i skolan känner sig ofta eller alltid ensam

Friends Novusundersökning Stöd och skydd mot mobbning (SOS) visar att barn i störst behov av stöd vid ensamhet och psykiska besvär inte upplever att det finns tillräckligt bra stöd att få.

2 november 2023

Var tionde barn känner sig ofta eller alltid ensamma. Gemensamt för alla i undersökningen är att de inte vill lämnas ensamma med sina upplevelser vid ensamhet och psykiska besvär. Det är särskilt allvarligt eftersom stöd hjälper.

– Precis som ett positivt arbetsklimat främjar produktivitet och trivsel för vuxna, främjar starka relationer och en trygg skolmiljö bättre inlärning och trivsel för barn. Det är därför olyckligt att de barn som är i särskilt behov av stöd inte upplever att det finns bra hjälp att få, eftersom stöd hjälper, säger Hanna Rohani, legitimerad psykolog på Friends.

Vidare visar siffror från Friends att nio procent, har ingen kompis som man kan prata med om man har problem. 34 procent av 10–18-åriga flickor och 18 procent av 10–18-åriga pojkar rapporterar återkommande psykiska besvär. Ju oftare barnen har varit utsatta för kränkningar, desto högre grad av psykisk ohälsa har de också rapporterat. Under det senaste årtiondet har även mobbningen i Sverige fördubblats och fler barn än någonsin känner sig ofrivilligt ensamma. Dessa barn löper högre risk att drabbas av psykisk ohälsa.

– Rapporten bygger på barns egna röster och visar på oroande siffror som måste tas på största allvar. Aldrig tidigare har svenska barn rapporterat så höga nivåer av psykisk ohälsa. Det är alarmerande. En trygg skolgång har en avgörande inverkan på barns välmående. Barn behöver må bra för att kunna ta till sig kunskap! Det handlar om vuxnas ansvar för barns trygghet, säger Hanna Rohani.

Om projektet SOS

Stöd och skydd (SOS) mot mobbning är ett projekt som drivs av Friends, och som ska säkerställa att barn med erfarenhet av mobbning får det stöd och den hjälp de behöver. I den här rapporten redovisar vi vilket stöd barn vill ha vid mobbningssituationer. Datainsamlingen har gjorts av Novus på uppdrag av Friends. Samtliga data i rapporten har inhämtats under perioden 17–29 mars 2023 genom en kvantitativ enkätundersökning, och en kvalitativ undersökning, bestående av fokusgruppsintervjuer.

Sammanfattning av rapporten

Ensamhet

 • Nio procent av barnen känner sig ofta eller alltid ensamma.
 • Nio procent, har ingen kompis som man kan prata med om man har problem.

Psykiska besvär

 • 34 procent av 10–18-åriga flickor rapporterar återkommande psykiska besvär.
 • 18 procent av 10–18-åriga pojkar rapporterar återkommande psykiska besvär.

Summering av önskat stöd

 • 63 % svarar att de helst skulle vilja träffa en psykolog eller kurator fysiskt.
 • När Friends ställde frågan om vad barn och unga vill ha hjälp med av en kurator eller psykolog svarar
  • 42 procent svara att de vill ha hjälp med att få bättre självkänsla och kunna känna sig nöjda med sig själva.
  • 33 procent önskar få hjälp med hur de kan gå vidare från jobbiga händelser
  • 28 procent vill ha hjälp med att sätta gränser och säga ifrån.

För mer information kontakta:

Naod Abera
PR- och pressansvarig Friends
070- 725 54 33
naod.abera@friends.se