Övningar och material för skolan

Case om mobbning: åk 4-6

Eleverna får ett case som är en form av berättelse att läsa i helklass eller i grupper. Efter berättelsen följer ett antal frågor att diskutera tillsammans. Därefter kan ni använda diskussionerna till att få nya perspektiv på er egen vardag.

45-60 min

Åk 4-6

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Mål med lektionen

 • Introducera eleverna i frågor som rör mobbning och kränkningar
 • Att grundlägga och förbereda för vidare inlärning, diskussioner och kunskaper om ämnet
 • Öka medvetenheten om vanliga kränkningar
 • Diskutera handlingsalternativ när kränkningar sker, samt förväntningar på vuxna

Material och förberedelser

Skriv ut caset till varje elev om du vill att eleverna ska läsa igenom caset på egen hand.

Uppgift

Gör så här:

 1. Välj själv hur du vill presentera caset för klassen. Du kan läsa det högt för hela klassen, de kan läsa enskilt, eller tillsammans i grupper.
 2. När ni har läst igenom caset, låt eleverna beskriva hur eleverna upplevde berättelsen. Diskutera därefter följdfrågorna nedan, antingen i helklass eller i mindre grupper. Arbetar ni i grupper, låt gärna eleverna anteckna sina tankar och presentera för varandra efteråt.
 3. Använd elevernas tankar som utgångspunkt för fördjupning i skolans plan mot kränkande behandling eller andra dokument.

Case om mobbning

När Elin, Viktor och Yasmine gick i trean brukade de se fram emot att gå till skolan. Allra roligast var rasterna. De flesta i klassen hade gått tillsammans under flera år och kände varandra väl. På rasterna brukade alla i klassen hänga ihop. Ibland spelade de fotboll, men oftast var det kurragömma som gällde.

På hösten i fyran var det många i klassen som börja idrotta på fritiden. Viktor och Yasmine hade börjat spela ett nytt onlinespel tillsammans och pratade om det nästan hela tiden. Under skoldagarna började de flesta hänga i mindre grupper, med de som hade samma fritidsintressen som dem själva. Elin kände inte riktigt att hon fick plats i någon av grupperna. Hon var inte intresserad av idrott och hade ingen lust att prata om Viktors och Yasmines gaming. Hon försökte ändå haka på sina klasskompisar på rasterna, men det var svårt att hänga med i snacket när det bara handlade om sport eller gaming. Efter några veckor hade alla slutat fråga Elin om hon ville vara med. Hon kände mer och mer att hon inte passade in och visste inte vad hon skulle göra för att komma in i något av gängen.

Elin fick allt oftare höra taskiga kommentarer. När något inte gick som det skulle var det hon som fick skulden. Värst var Viktor och Yasmine – som förut hade varit hennes bästa kompisar. När Elin satte sig bredvid dem på rasten fick hon höra att hon var efterhängsen och jobbig. När hon kom till skolan på morgnarna var den ingen som hälsade eller ens tittade på henne. Utom när Viktor klagade på Elins jacka och sa att det var den fulaste han någonsin sett. När Elin bytte tillbaka till sin gamla jacka började de andra i klassen klaga på hennes skor i stället. Elin kände att det inte spelade någon roll hur hon klädde sig eller vad hon gjorde – de andra hackade på henne ändå.

En måndag när Elin som vanligt satt själv utanför klassrummet hörde hon att några i klassen stod och pratade om hur kul det hade varit på Viktors födelsedagsfest i lördags. Elin kände en klump i magen när hon frågade en klasskompis om Viktor hade haft födelsedagsfest under helgen. Klasskompisen svarade: “Ja, det hade han! Och det var jättekul, för typ alla var där.” Elin kände hur tårarna började stiga i ögonen. Hon sprang in på toaletten och satt kvar där tills lektionen hade börjat. Då tog hon på sig sin jacka och gick raka vägen hem. Nästa dag hade hon ont i magen och ville inte gå till skolan. Hon sa till sin pappa att hon var sjuk och stannade hemma.

Skriv ut caset

Diskussionsfrågor

 • Blir Elin mobbad i sin klass?
 • Hade någon kunnat hjälpa Elin tidigare under hösten? Vem och hur?
 • Varför säger ingen ifrån?
 • Vad skulle ni göra:
  – Om ni var den som var utsatt?
  – Om ni var nära vän till den som utsätter?
  – Om ni gick i samma klass som Elin och visste att detta pågick?
  – Om ni var lärare i Elins klass?

Avslut

Sammanfatta dagens lektionsupplägg och berätta för eleverna hur detta kommer följas upp framöver.

Läroplanskoppling

Eleverna ska få kännedom om hur de kan få hjälp om de upplever otrygghet i eller utanför skolan. Omsorg om den enskilda elevens hälsa, välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper.

 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • Sociala roller och normer i olika sammanhang, till exempel inom familjen och i vänskapsrelationer. Könsroller, jämställdhet och sexualitet.
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier.
 • De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering.
 • Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.
 • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sammanfattning av texter.
 • Resonemang om texter med koppling till sammanhang inom och utanför texten samt till den egna läsupplevelsen.

Tips inför att göra övningar med elever

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din klass och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vad tycker andra?

 • Jättebra diskussioner då eleverna i min klass varit med om samma situationer. Så det föll sig naturligt att prata om det och att man inte alltid behöver berätta för andra vad man tycker om deras kläder

 • Mycket bra övning m elever i åk 4, efter att vi läst och arbetat med mobbning i läroboken.
  // Annica