Kunskapsbanken

Hbtq+

Friends elevenkäter visar att könsöverskridande identitet, sexuell läggning och vem du blir kär i är några av de vanligaste grunderna för att utsättas för trakasserier i skolan. Här kan du läsa mer om hbtq+ och hur du kan stötta ditt barn och prata om hbtq+.

illustration: barn framför en regnbågsflagga

Behöver du stöd?

Vi hjälper dig som behöver råd och stöd kring frågor som bland annat rör utsatthet och mobbning.

Läs mer om råd och stöd