Kunskap och stöd för för dig som jobbar med barn

Normer och normkritik

Normer är osynliga regler som kan begränsa handlingsutrymmet för barn. En del elever har medvind genom hela skoltiden, medan andra upplever ständig motvind. Normerna påverkar vilka som synliggörs i undervisningen och vilken stämning som råder i skolan. Här har vi samlat tips om hur ni kan jobba för att granska de normer som kan finnas på er skola.

Tips på hur ni kan jobba normkritiskt i skolan

  • Ifrågasätt och utmana befintliga normer. Det kan med fördel göras tillsammans med eleverna genom att exempelvis granska läromedel, reklam eller dagstidningar.
  • Fundera kring vilka privilegier du som pedagog har och hur dessa påverkar dagen i skolan.
  • Det kan kännas svårt att jobba normkritiskt och det kan finnas en rädsla att göra fel. Våga se möjligheter i misstagen och att ni kan lära er något utav dem.

Webbkurs

Bli normmedveten

I den här webbkursen får du kunskap om vad normer är, hur de skapas och hur de leder till maktförhållanden och sociala orättvisor. Du får också reflektera kring dina egna erfarenheter och privilegier, samt verktyg för att arbeta med att utmana och förändra ojämlika och begränsande normer.

Till webbkursen

Boktips

I normens öga

I normens öga är en metodbok för dig som vill arbeta med att ifrågasätta, granska och vända upp och ned på normer. Här hittar du inspiration till att påbörja ett normkritiskt arbete eller till att ta ert likabehandlingsarbete ett steg längre.

Läs boken gratis här

Bli medveten om dina privilegier

Om vi tillhör normen kan det vara svårt att se hur andra begränsas av den, eftersom vi själva inte upplever detta. Därför är det viktigt att försöka påminna sig själv och andra om att synliggöra sina egna privilegier och att ibland lämna utrymme till andra.