Kunskap och stöd om mobbning

Filmer för idrottsledare

Barnkonventionen inom idrott

Allt trygghetsarbete i verksamheter som rör barn har sin grund i barnkonventionen, som är svensk lag sedan den 1 januari 2020. Den här filmen är framtagen tillsammans med Svenska Ridsportsföbundet.

Hur gör vi idrotten till en trygg plats för barn och unga?

Ryttaren och poddaren Vanessa Falk och Maria Persson, sakkunnig på Friends pratar om hur vi skapar ett bra socialt klimat inom idrotten som inkluderar, främjar lika rättigheter och icke-diskriminerar.

Så skapar du en trygg idrott för barn och unga – fem tips!