Kunskap och stöd om mobbning

Filmer, böcker och webbkurser för idrottsledare

Gratis webbkurs om att få fler tjejer att stanna inom idrotten

Nästan en tredjedel av alla tjejer slutar med idrott under puberteten. Vad beror det på? Och hur kan vi få dem att fortsätta? Kursen #KeepHerPlaying ger dig kunskap och konkreta verktyg.

Läs mer om #KeepHerPlaying

Barnkonventionen inom idrott

Allt trygghetsarbete i verksamheter som rör barn har sin grund i barnkonventionen, som är svensk lag sedan den 1 januari 2020. Den här filmen är framtagen tillsammans med Svenska Ridsportsföbundet.

Hur gör vi idrotten till en trygg plats för barn och unga?

Ryttaren och poddaren Vanessa Falk och Maria Persson, sakkunnig på Friends pratar om hur vi skapar ett bra socialt klimat inom idrotten som inkluderar, främjar lika rättigheter och icke-diskriminerar.

Så skapar du en trygg idrott för barn och unga – fem tips!

Trygg idrott

I Friends bok Trygg idrott får du verktyg som kan hjälpa ledare, föreningen och deltagarna i trygghetsarbetet på både kort och lång sikt.

Ladda ner gratis