Övningar och material för idrottsledare

#KeepHerPlaying

Material som hjälper er diskutera och resonera kring olika situationer som kan leda till att någon slutar med idrott.

För ledare

Hitta på sidan

Stötta tjejer att fortsätta idrotta

Nästan en tredjedel av tjejerna slutar med idrott under puberteten. Det kan bero på att de inte längre var en del av den sociala gemenskapen, att de kände att de inte var tillräckligt bra eller att det helt enkelt inte var kul längre. I en undersökning som Always gjort bland unga tjejer så säger 26% att de undvikit idrott på grund av otrygghet i omklädningsrummen. Samtidigt säger många som slutat idrotta i puberteten och nu ser tillbaka att de önskar att de hade fortsatt. Tillsammans med Always har vi tagit fram material som hjälper dig i arbetet att peppa tjejer att fortsätta idrotta.

Gratis webbkurs för barn- och ungdomsledare

Den här kursen ger dig kunskap och konkreta verktyg att stärka tjejer i både det förebyggande och främjande arbetet. I webbkursen får du:

  • Kunskap om trygghetsarbete och hur kränkningar kan ta sig uttryck.
  • Kunskap och verktyg för att få fler tjejer att stanna inom idrotten.
  • Reflektera kring ditt eget ledarskap.

Till webbkursen

Casefilmer och handledning

Ledarna är viktiga för gemenskapen inom idrotten. Här hittar du casefilmer och handledning som du som barn- och ungdomsledare kan använda tillsammans med tjejerna i din förening. Med materialet som utgångspunkt kan ni tillsammans diskutera och resonera kring olika situationer som kan leda till att någon slutar med idrott.

Ladda ner och läs handledningen

Film 1: Omklädningsrum

Du som ledare har en viktig roll för att skapa trygghet i omklädningsrummen. Filmen berör normer kring kroppen och en miljö av negativa kommentarer.

Film 2: Social gemenskap

I filmen vill vi visa på vikten av att komma ihåg att det går att vara inkluderad i den fysiska miljön men ändå vara exkluderad ur den sociala gemenskapen, till exempel genom att bli ignorerad i samtalen.

Film 3: Prestationskrav och att ha roligt

Tävling och prestation ska inte vara ett krav eller hinder för idrottande. Med den här filmen kan du tillsammans med de aktiva prata om upplevelsen av prestationskrav och ta reda på hur de vill att träningen ska vara utformad.

Tips inför att göra övningar med barn och unga

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din grupp och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen