Kunskap och stöd om mobbning

Jobba med normkritik

Normer är osynliga regler som kan begränsa handlingsutrymmet för barn. Här har vi samlat tips om hur ni kan jobba för att granska de normer som kan finnas på er förskola.

lärare i förskolan sitter med tre barn vid ett bord

Hitta normer

Prata med varandra om vilka normer som finns på just er förskola. Tänk på olika miljöer, grupper, tidpunkter, situationer och rutiner och gör en normlista.

Utgå exempelvis från diskrimineringsgrunderna: hur förväntas ens familj se ut, vilka religiösa högtider förväntas man fira, vilken psykisk och fysisk förmåga förväntas man ha, och så vidare? Tänk också på andra normer som klass, ekonomi, språk eller kropp. Vilka kläder eller leksaker förväntas man till exempel ha råd med?

Fundera gärna på både negativa normer som motverkar förskolans värdegrund, och på positiva normer som främjar densamma. Hur förväntas man vara och inte vara för att passa in bland barnen? Hur förväntas man vara och inte vara för att passa in bland personalen? Hur förväntas man vara och inte vara för att passa in bland föräldrarna?

När ni identifierat era lokala normer kan ni diskutera strategier för att luckra upp dem, och sträva efter att alla på er förskola ska kunna var mer som de vill.

Byta kön

Testa att byta kön på karaktärer i sånger och böcker. Till exempel ”Ekorr’n satt i granen skulle skala kottar, fick hon höra barnen…” eller låt prinsessan rädda prinsen i en folksaga.

Blir vissa böcker och sånger mer normbrytande än andra? Det kan vara spännande att se om barnen reagerar, och i så fall på vad.

Prata känslor

Genom att sätta känslor högt på agendan tränar man empati. Börja så ofta du kan med att prata om och bekräfta känslor, till exempel med fraser som:

  • ”Du verkar vara arg nu.”
  • ”Jag känner mig nöjd i dag.”
  • ”Jag ser att du känner dig obekväm.”
  • ”Titta, vad de ser glada ut.”
  • ”Jag blir ledsen när du säger sådär.”