Kunskap och stöd för för dig som jobbar med barn

Jobba med normkritik i förskolan

Normer är osynliga regler som kan begränsa handlingsutrymmet för barn. Här har vi samlat tips om hur ni kan jobba för att granska de normer som kan finnas på er förskola.

Tips på hur ni kan jobba normkritiskt på förskolan

  • Fundera kring vilka bilder, böcker, läromedel ni använder och vilka barn som inte är representerade.
  • Fundera kring vilka privilegier du som pedagog har och hur dessa påverkar dagen på förskolan.
  • Det kan kännas svårt att jobba normkritiskt och det kan finnas en rädsla att göra fel. Våga se möjligheter i misstagen och att ni kan lära er något utav dem.

Bli medveten om dina privilegier

Om vi tillhör normen kan det vara svårt att se hur andra begränsas av den, eftersom vi själva inte upplever detta. Därför är det viktigt att försöka påminna sig själv och andra om att synliggöra sina egna privilegier och att ibland lämna utrymme till andra.

Webbkurs: Bli normmedveten

Hur kan vi utmana och förändra ojämlika och begränsande normer som skapar maktförhållanden och sociala orättvisor? Hur ser vi till att alla barn och unga får så bra förutsättningar som möjligt att utforska och bli den som hen vill vara? Den här webbkursen riktar sig till alla vuxna med barn i sin närhet som vill lära sig mer om normer och bli mer normmedvetna.

Läs mer om webbkursen

Boktips: I normens öga

I vår metodbok får du inspiration till att börja arbeta normkritiskt och ta ert likabehandlingsarbete ett steg längre.

Ladda ner och läs

lärare i förskolan sitter med tre barn vid ett bord

Metoder för dig som pedagog

Hitta normer

Prata med varandra om vilka normer som finns på just er förskola. Tänk på olika miljöer, grupper, tidpunkter, situationer och rutiner och gör en normlista.

Utgå exempelvis från diskrimineringsgrunderna: hur förväntas ens familj se ut, vilka religiösa högtider förväntas vi fira, vilken psykisk och fysisk förmåga förväntas vi ha, och så vidare? Tänk också på andra normer som klass, ekonomi, språk eller kropp. Vilka kläder eller leksaker förväntas vi till exempel ha råd med?

Fundera gärna på både negativa normer som motverkar förskolans värdegrund, och på positiva normer som främjar densamma. Hur förväntas vi vara och inte vara för att passa in bland barnen? Hur förväntas vi vara och inte vara för att passa in bland personalen? Hur förväntas vi vara och inte vara för att passa in bland föräldrarna?

När ni identifierat era lokala normer kan ni diskutera strategier för att luckra upp dem, och sträva efter att alla på er förskola ska kunna var mer som de vill.

Byta kön!

Testa att byta kön på karaktärer i sånger och böcker. Till exempel ”Ekorr’n satt i granen skulle skala kottar, fick hon höra barnen…” eller låt prinsessan rädda prinsen i en folksaga.

Blir vissa böcker och sånger mer normbrytande än andra? Det kan vara spännande att se om barnen reagerar, och i så fall på vad.

Prata känslor!

Genom att sätta känslor högt på agendan tränar vi empati. Börja så ofta du kan med att prata om och bekräfta känslor, till exempel med fraser som:

  • ”Du verkar vara arg nu.”
  • ”Jag ser att du känner dig obekväm.”
  • ”Titta, vad de ser glada ut.”
  • ”Jag blir ledsen när du säger sådär.”