7% av Sveriges elever utsatta för allvarligt våld i skolan

Ett resultat av att trygghetsarbetet har nedprioriterats senaste 10 åren visar Friends analys.

9 januari 2023

En Novus-undersökning gjord på uppdrag av Friends i samarbete med Örebro universitet visar att 7 procent av Sveriges elever i åldern 9–18 uppger att de blivit utsatta för så allvarligt fysiskt våld i skolan att de behövt uppsöka vård.

Undersökning visar också att var fjärde barn (26%) har utsatts för någon form av allvarligt våld i skolan under det senaste året. Det kan handla om kränkningar, trakasserier, mobbning eller misshandel. Barn som utsatts för allvarligt våld anger att de är mindre trygga, litar mindre på vuxna och har svårt att koncentrera sig på lektionerna.

– Läget i svensk skola är mycket allvarligt. Vi ser nu konsekvenser av en nedprioriterad skolhälsa och det förebyggande trygghetsarbetet. Det är alarmerande och visar att Sverige på senare år misslyckats med trygghetsarbetet i skolan. Föreställ dig ett stort svenskt företag där 7% av de anställda varit utsatta för grovt våld senaste året. Hur skulle samhället reagera på det? säger Friends generalsekreterare Maja Frankel.

Bland de utsatta barnen anger 6o procent att de lider av psykisk ohälsa. Dubbelt så många jämfört med barn som inte utsatts för allvarligt våld i skolan. Friends analys visar även att huvudmän inte lyckats helt med att motivera och engagera personalen i likabehandlings- och trygghetsarbete. Och förtroendet för vuxna bland barn sjunker med åldern.

– Alla skolor är enligt skollagen skyldiga att jobba för att motverka kränkningar och mobbning – och ändå ser det ut så här. Nu behöver den nya regeringen ta krafttag och Skolverket behöver ge tydliga rekommendationer om hur skolor ska arbeta mot mobbning med utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet, säger Friends generalsekreterare Maja Frankel.

maja frankel och Maja Sjögren i tv4 nyhetsmorgon

Se Maja Frankel, generalsekreterare på Friends och Maja Sjögren, ordförande på Elevernas riksförbund när de intervjuades i TV4 Nyhetsmorgon.

Till inslaget

Fakta

Novus undersökningen ger en unik bild av läget i skolan utifrån barns perspektiv från ett nationellt representativt urval av elever mellan 9–18 år.

  • 7 procent av Sveriges elever anger att de varit utsatta för grövre misshandel i skolan eller på skolgården under det senaste året.
  • 26 % har utsatts för någon form av allvarligt våld i skolan under det senaste året.
  • Bland de utsatta barnen anger 60 procent att de lider av psykisk ohälsa. Dubbelt så många jämfört med barn som inte utsatts för allvarligt våld i skolan.
  • Det är tre gånger vanligare att elever på mellanstadiet är utsatta för grövre misshandel i jämförelse med gymnasieelever.
  • Förtroendet för vuxna bland barn sjunker med åldern och är som lägst i årskurserna 3–6.

Läs rapporten i sin helhet

För mer info kontakta

Naod Abera
PR- och pressansvarig, Friends
070 725 54 33
naod.abera@friends.se

Läs också: "Skolministerns viktigaste fråga: våldet i skolan"

”Det är ett enormt svek mot barn och unga att vi låter detta fortgå. Alla har rätt till en barndom fri från våld, inklusive mobbning.”

Läs artikeln

Barn i skolbänken med skrivböcker

Ge en gåva för en trygg skola

Stöd Friends arbete