Nätet

Genom utbildning hjälper Friends skolor att utveckla arbetet mot kränkningar på nätet. Vi riktar oss till skolpersonal, vårdnadshavare och elever.

Nätet är en integrerad del av vardagen och ett viktigt verktyg för information, lärande och kommunikation. Men nätet är inte enbart en plats för kunskap och positiva upplevelser, bland barn och unga svarar var tredje att de blivit utsatta för kränkningar på nätet (Friends nätrapport 2017).

Livet på och utanför nätet hör ihop

Genom utbildning hjälper Friends skolor att utveckla arbetet mot kränkningar på nätet. Vi riktar oss till elever, personal och vårdnadshavare. Eftersom livet på nätet suddar ut gränsen mellan skol- och fritid behöver alla vara delaktiga för att arbetet ska bli framgångsrikt.

Utbildningspaket med helhetsperspektiv

Friends erbjuder kunskap och praktiska verktyg för hur man kan förebygga kränkningar och bidra till ett schysstare klimat på nätet. I vårt stora utbildningspaket med fokus på nätet ingår kartläggning av nuläget på skolan samt utbildningar för skolpersonal, vårdnadshavare och elever. I det lilla paketet ingår utbildningar för skolpersonal och vårdnadshavare.

Boka Friends

Om Schysst på nätet

Ladda ner information om Friends utbildning ”Schysst på nätet” som pdf

Lilla Schysst på nätet-paketet

Personalutbildning 2h
Personalutbildningens första del handlar om kunskap och perspektiv. Vi pratar om lagstiftning och nätsyn, funderar över vårt egna förhållningssätt till nätet och tittar på vilka åtgärder mot nätkränkningar som forskningen pekar ut som effektiva. Utbildningens senare del består av diskussion om hur skolans förebyggande och främjande arbete kan utvecklas. Om skolan valt att genomföra kartläggningsenkäten om nätet utgår diskussionsdelen från resultaten. Om ingen kartläggning genomförts utgår diskussionen istället från fallbeskrivningar av svårhanterade nätkränkningar.

Vårdnadshavarutbildning 1,5h
Vårdnadshavarutbildningen har i stora drag samma innehåll som personalutbildningen, men perspektivet är vårdnadshavarens och inte skolpersonalens. I den avslutande diskussionsdelen fokuserar vi på dialog och samverkan mellan de tre grupperna elever, vårdnadshavare och skolpersonal.

Stora Schysst på nätet-paketet

Kartläggningsenkät (webbaserad)
Samtliga elever från årskurs tre och uppåt får svara på en webbaserad kartläggningsenkät om nätet, som vi rekommenderar att ni avsätter minst 15 minuter för att fylla i.  Här ställer vi bl.a. frågor om elevernas nätvanor, förekomst av kränkningar och sexuella trakasserier, strategier för att hantera kränkningar samt stöd från vuxna och andra barn/unga. Enkäterna är åldersanpassade och finns i tre versioner: 3-6, 6-9 och gymnasiet.

Elevträff (1,5 h)
Under elevträffen träffar Friends representant en grupp elever på skolan. Det kan vara elevråd eller annan befintlig gruppering, men det kan också vara elever som väljs ut speciellt för tillfället. Syftet med träffen är att utifrån kartläggningsresultaten diskutera elevernas syn på nuläget, och lyssna på deras förslag på strategier för att skapa en tryggare nätmiljö. Friends representant sammanfattar sedan det som framkommit under träffen under den följande skolledarträffen.

Skolledarträff (1,5 h)
Under skolledarträffen – där även skolhälsoteam eller andra kan medverka, om rektor så önskar – går Friends representant igenom kartläggningsresultaten. Tillsammans analyserar vi vilka faktorer som ligger bakom kartläggningsresultatet, och diskuterar på en övergripande nivå vilka insatser skolan vill prioritera för att skapa en tryggare nättillvaro för eleverna.

Personalutbildning 2h
Personalutbildningens första del handlar om kunskap och perspektiv. Vi pratar om lagstiftning och nätsyn, funderar över vårt egna förhållningssätt till nätet och tittar på vilka åtgärder mot nätkränkningar som forskningen pekar ut som effektiva. Utbildningens senare del består av diskussion om hur skolans förebyggande och främjande arbete kan utvecklas. Om skolan valt att genomföra kartläggningsenkäten om nätet utgår diskussionsdelen från resultaten. Om ingen kartläggning genomförts utgår diskussionen istället från fallbeskrivningar av svårhanterade nätkränkningar.

Vårdnadshavarutbildning 1,5h
Vårdnadshavarutbildningen har i stora drag samma innehåll som personalutbildningen, men perspektivet är vårdnadshavarens och inte skolpersonalens. I den avslutande diskussionsdelen fokuserar vi på dialog och samverkan mellan de tre grupperna elever, vårdnadshavare och skolpersonal.

Prisuppgifter nätet

Ladda ner prislistan för nätet som pdf

Schysst på nätet
Lilla paketet                       20 000 kr
Stora paketet                       35 000 kr

Alla nätutbildningar kan även köpas separat:
Kartläggning ink. elev- och skolledarträff   18 000 kr
Personalutbildning                                    12 000 kr
Föräldrautbildning                                       9 000 kr

Om våra priser
Priserna gäller från och med 1 januari 2018 och tillsvidare. Alla priser är exkl. moms. Kostnad för resa och logi ingår i priset. Vid specialutbildningar begär offert.

Regler vid avbokning
Vid avbokning senare än 60 dagar innan bokad utbildningsdag debiteras kunden för motsvarande 50% av utbildningskostnaden. Vid avbokning senare än 30 dagar innan bokad utbildning debiteras kunden för motsvarande 75% av utbildningskostnaden. Vid avbokning senare än 7 dagar före utbildningsdagen debiteras kunden för motsvarande 100% av utbildningskostnaden. Vid avbokning tidigare än 60 dagar innan den första inbokade utbildningsdagen sker avbokningen utan kostnad.

Förbehåll
Vi förbehåller oss rätten att ställa in planerade utbildningar på grund av sjukdom, lågt antal deltagare eller annan anledning.

 

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close