Friends lanserar gratis webbkurs för en trygg skola

Varje år utsätts 60 000 barn i Sverige för mobbning. Friends vet att det går att stoppa mobbning, men det kräver ett långsiktigt och målmedvetet arbete fokuserat på främjande och förebyggande insatser. Nu lanserar Friends en ny kostnadsfri webbkurs som ett steg mot en trygg och jämlik skola för alla elever.  

april 15, 2019

– Äntligen kan Friends erbjuda skolor en översikt av vad som är viktigt för att organisera en trygg skola. I den här webbutbildningen, som dessutom är helt gratis, kan alla som vill få kunskaper om hur skolan kan förebygga kränkningar och mobbning. Det är vi mycket glada och stolta över, säger Frida Warg, utbildningsledare på Friends. 

Webbkursen Organisera en trygg skola riktar sig främst till de som har en central roll i skolans trygghetsarbete, exempelvis skolledning, elevhälsan och trygghetsteam men passar all skolpersonal som vill lära sig mer om systematiskt trygghetsarbete. Efter utförd webbutbildning har den utbildade: 

  • Tagit del av kunskap om vad mobbning är och varför det uppstår 
  • Gått igenom organisatoriska framgångsfaktorer för att stoppa mobbning 
  • Möjlighet att ladda ner en checklista för att se hur långt skolan har kommit i trygghetsarbetet 

Webbkursen kompletterar den redan befintliga kursen Agera Alltid, som handlar om det åtgärdande arbetet mot mobbning. Tillsammans utgör webbkurserna en bra grund för skolans fortsatta trygghetsarbete. 

Kursen Organisera en trygg skola finns tillgänglig här

För mer info kontakta

Naod Abera
Pressansvarig, Friends
naod.abera@friends.se
070- 725 54 33