Kunskapsbanken för föräldrar och närstående

Vad är ofrivillig ensamhet?

Vad är egentligen skillnaden på frivillig och ofrivillig ensamhet? Ensamhet kan vara självvald medan ofrivillig ensamhet handlar om en upplevelse eller känsla av att inte känna sig önskvärd, efterfrågad eller delaktig.

Sidan riktar sig till föräldrar och närstående

Hitta på sidan

Jag har aldrig riktigt pratat med mina föräldrar om att jag varit ensam i skolan och klassen. Jag har alltid känt att jag inte vill att dom ska bli ledsna för min skull. Idag tänker jag inte så för jag vet hur viktigt det är för dom att veta hur jag mår och vad som händer i skolan. Det är deras jobb att se till att vi kan må så bra som möjligt.

Medlem i Friends ungdomsråd

Att känna sig ensam och utanför

Det är viktigt att våga prata om ensamhet och utanförskap. Flera barn och unga som kontaktar Friends säger att orsaken till deras utsatthet är att de känner sig utanför och ensamma i skolan och på fritiden. Det är vanligt att tro att ingen annan än en själv upplever ensamhet. Vi på Friends vet att så inte är fallet. Det är många barn som bär på erfarenheter av att det inte är någon som pratar med en i skolan eller på träningen eller att inte bli inbjuden i kompisforum på nätet. Barn behöver få berätta om sina upplevelser av att vara utanför eller ensamma och det behöver finnas föräldrar eller andra vuxna som lyssnar.

en kille sitter ensam i en skolkorridor

Vad är skillnaden på ensamhet och ofrivillig ensamhet?

Ensamhet kan ibland vara självvald, exempelvis kan det innebära att behöva dra sig undan, kunna återhämta sig, få tid för att reflektera och vila. Det gäller både barn, unga och vuxna.

När ensamhet inte är självvald så brukar vi på Friends säga att det handlar om ofrivillig ensamhet. Ofrivillig ensamhet handlar om en upplevelse eller känsla av att inte känna sig önskvärd, efterfrågad eller delaktig i en grupp eller klass. Att ens delaktighet är villkorad av någon eller några andra. Barn och unga kan också beskriva den ofrivilliga ensamheten som en känsla av att bli bortvald.

Den ofrivilliga ensamheten kan också vara social eller emotionell:

  • Social ensamhet: Att känna sig ensam på grund av att en inte har några eller få kompisar att vara med.
  • Emotionell ensamhet: Ensamhetsforskaren Niina Junttila*, definierar emotionell ensamhet som avsaknad av en nära och viktig relation till någon annan. Trots att barnet är omgivet av familj, kompisar och klasskamrater kan hen sakna en nära människa att anförtro sig till.

Jag är där men jag är inte med.


Ofrivillig ensamhet är en form av mobbning

Att ha kompisar och sociala sammanhang är ett grundläggande mänskligt behov. Att inte känna sig inkluderad och självklar i en grupp eller i en klass, eller inte känna sig sedd och efterfrågad, är exkluderande och exempel på psykisk eller relationell mobbning.

Hur många barn och unga känner sig ensamma?

Åk F-3
0%
svarar att de är oroliga att bli ensamma på rasten
Åk 3-6
0%
svarar att de känner sig ensamma i skolan
Åk 6-9
0%
svarar att de känner sig ensamma i skolan

Vad tror du har störst negativ påverkan på skolbetyg?

Det stämmer faktiskt. Ensamhet och uteslutning kan i många fall också leda till sämre skolresultat. I en studie från Örebro universitet, i samarbete med Friends, har tre olika faktorer granskats: ogiltig frånvaro, förekomsten av mobbning och kränkningar samt avsaknad av socialt umgänge. I studien undersöktes hur de tre faktorerna påverkar elevernas prestationer och möjligheter att få godkända betyg. Den faktor som visat sig ha störst negativ inverkan på betygen är avsaknad av ett socialt umgänge på rasterna. Elever som uppger att de är ensamma i skolan löper tre gånger högre risk att få icke godkända betyg samma år.

Det är faktiskt ensamhet som är rätt svar. Ensamhet och uteslutning kan i många fall också leda till sämre skolresultat. I en studie från Örebro universitet, i samarbete med Friends, har tre olika faktorer granskats: ogiltig frånvaro, förekomsten av mobbning och kränkningar samt avsaknad av socialt umgänge. I studien undersöktes hur de tre faktorerna påverkar elevernas prestationer och möjligheter att få godkända betyg. Den faktor som visat sig ha störst negativ inverkan på betygen är avsaknad av ett socialt umgänge på rasterna. Elever som uppger att de är ensamma i skolan löper tre gånger högre risk att få icke godkända betyg samma år.

Normen är att ha många vänner

Eftersom normen i samhället är att ha ett rikt socialt liv kan självbild och självkänsla försämras för de som står utanför den sociala normen om gemenskap och umgänge. För de barn och unga som inte blir tillfrågade eller har någon att vara med i skolan kan känslan av att inte vara önskvärd bli väldigt påtaglig. Förutom att det är ett stort stigma att inte tillhöra den sociala gruppen kan ensamhet lätt bli en dubbelbörda då barnet inte vill göra föräldrar eller andra närstående oroliga.

porträtt av friends ambassadör adrian macéus

”Det smög sig på när jag gick i mellanstadiet. Jag hade ingen given kompis i skolan, ingen som frågade om jag ville vara med i ett grupparbete eller på idrotten. På lunchen hade jag ingen att sitt med och om jag någon gång fick sitta med på ett hörn så var det ändå ingen som pratade med mig. Så jag var där men ändå inte med. Jag kände mig ledsen och ensam. Hade ont i huvudet och ibland sa jag att jag mådde dåligt fast jag inte gjorde det för att jag ville gå hem. Jag ville bara vara hemma.”

– Friends ambassadör Adrian Macéus om sina erfarenheter av ensamhet