Start Kunskapsbanken Föräldrar och närstående Förskolans och skolans ansvar när det gäller ofrivillig ensamhet

Föräldrar och närstående

Förskolans och skolans ansvar när det gäller ofrivillig ensamhet

När förskolan eller skolan får veta att ett barn känner sig ensam ska de utreda vad som har hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatt ensamhet. Här är en sammanfattning om förskolans och skolans ansvar.

Förskolans och skolans ansvar

Att känna sig exkluderad, att inte vara självklar i en grupp eller i en klass eller att inte bli sedd eller efterfrågad är exkluderande och det är exempel på psykiska eller relationella kränkningar och mobbning. Förskola och skola ska varje dag arbeta för att stärka positiva värden och skapa förutsättningar för lika rättigheter och möjligheter. Det står tydligt i såväl läroplaner som i lagstiftning (skollag och diskrimineringslag).

När en anställd på förskolan eller skolan får veta att ett barn känner sig utsatt ska de utreda och vidta åtgärder för att förhindra att det fortsätter. Ett bra arbetssätt för förskolan och skolan är att genomföra följande åtgärder:

  1. Ingripa
  2. Rapportera
  3. Utreda
  4. Analysera orsaker
  5. Skapa åtgärder
  6. Följa upp

Förskolan och skolan bör dokumentera

En dokumentation av utredningen och åtgärderna kan vara ett viktigt underlag för att ha möjlighet att följa upp effekterna av åtgärderna. Genom dokumentation kan förskolan eller skolan även upptäcka om de inträffade händelserna är del av ett större problem som kräver mer omfattande insatser.

Läs mer om förskolans och skolans ansvar för alla former av mobbning