Frågor och svar

Mitt barn har inga kompisar, vad kan jag kräva av skolan?

Fråga

Kan jag kräva att skolan ser till att mitt barn får kompisar? Mitt barn har inga kompisar i sin klass, det är ingen som är elak mot honom, han har bara svårt att hitta kompisar i sin klass. Jag funderar på om det vore bättre för honom att byta klass. Vad tror ni?

Friends svarar

Hej!

Vi vet att en organiserad rastverksamhet kan vara både främjande och förebyggande när det gäller sociala relationer, rörelseförståelse, lekträning osv. Om skolan erbjuder en organiserad rastverksamhet kan det vara en del i att förebygga utanförskap och kränkningar, på så sätt kan förhoppningsvis alla barn hitta ett sammanhang att delta i. Det krävs också en hög vuxennärvaro på rasterna. Vuxna som rör sig på skolgården, som deltar aktivt i lekarna, men som också ser och fångar upp de barn som ser ensamma ut. Det kan vara de barnen som går en promenad i skogen, som tar extra lång tid på sig att plocka ihop i klassrummet eller som alltid måste springa in och byta vantar.

Jag tycker att du kan ta upp klassbyte med skolan, fråga om det skulle kunna vara aktuellt. Men tänk på att ni har en chans, ett barn kan inte byta klass fram och tillbaka för många gånger. Men när ett barn är utanför och väldigt ensam kan klassbyte vara en lösning.

Fundera även över följande frågor:

  • Hur känner er son inför att gå i nuvarande klass?
  • Upplever han sig ensam? Är han utfryst?
  • Vad säger skolan om detta? Hur ser de kring hans roll i klassen?

Ta kontakt med klassens lärare för att höra mer hur hen tänker. Be hen berätta om hur de arbetar främjande och relationsskapande i klassen.

Åsa Gustafsson

Sakkunnig på Friends

bild på Åsa Gustafsson som är processledare på Friends