Frågor och svar

Vårt barn blir slagen i skolan

Fråga

Min son på 8 år blir slagen av ett annat barn i skolan. Han har bland annat blivit slagen med knytnäve i magen. Vi har kontaktat skolan och de säger att de har pratat med det andra barnets föräldrar och även satt in åtgärder, men inget förändras. Jag känner mig så maktlös, vad ska jag göra?

Friends svarar

Det låter som en ohållbar situation för er son och för dig. Alla barn har rätt att känna sig trygga och inget barn ska utsättas för våld i skolan. Det är viktigt att er son får allt stöd som han behöver. Du skriver att skolan har satt in åtgärder, jag vet inte om ni vet vilka dessa åtgärder detta är.

Kan det vara så att din känsla av maktlöshet handlar om att du inte märker någon förändring kring de åtgärder som satts in? Samverkan mellan hem och skola är central i synnerhet när det handlar om utsatthet i skolan. Om åtgärder inte lett till att våld upphört bör skolan sätta in nya åtgärder. Mitt råd till dig är att be skolan ha uppföljande möten med dig om vilka åtgärder som vidtas och hur skolan/fritidshemmet ska på kort- och lång sikt säkra att din son inte riskerar att bli utsatt för slag/fysiskt våld. Varje åtgärd, uppföljning och utvärdering ska dokumenteras.

Jag vet inte vem på skolan ni har haft kontakt med, men jag råder er att vända er till skolans rektor. Be rektor informera om vilka åtgärder som satts in, när dessa åtgärder ska följas upp och utvärderas. Om inte det hjälper tycker jag att ni ska kontakta skolans huvudman.

Läs mer om skolans ansvar

Anna-Carin Wettefors

Sakkunnig på Friends

Processledare Anna-Carin Wettefors