Start Kunskapsbanken Föräldrar och närstående Frågor och svar Vad har jag laglig rätt att kräva från skolan/rektorn vid upprepade kränkningsanmälningar och våld?

Frågor och svar

Vad har jag laglig rätt att kräva från skolan/rektorn vid upprepade kränkningsanmälningar och våld?

Fråga

Förskoleklass

Klasskamrat puttat min dotter o andra sedan dag 1. Förra veckan blev min dotter slagen i ansikte med knyten näve. Oprovocerad.
Rektor säger att det är 100% lärarens ansvar att få ordning på detta. Omöjlig för dialog.
Vikarierande hjälplärare o fritidspedagoger. Våld varje dag på fritids.

Friends svarar

Hej!

Din dotter har rätt att gå till skolan och känna sig trygg. Vi på Friends har tagit fram en guide kring skolans ansvar.

När personal i skolan får kännedom om en kränkning måste de genast agera. Rektorn är ytterst ansvarig för hur skolans verksamhet fungerar och kan därför inte lägga över allt ansvar på läraren.

Om du inte anser att du får gehör från varken lärare eller rektor råder jag dig att vända dig till skolans huvudman (kommunen om det är en kommunal skola och styrelsen om det är en fristående skola).

Anna-Carin Wettefors

Sakkunnig på Friends

Processledare Anna-Carin Wettefors