Start Kunskapsbanken Föräldrar och närstående Frågor och svar Mitt barn har blivit deprimerad och nedstämt efter lång tid av mobbning

Frågor och svar

Mitt barn har blivit deprimerad och nedstämt efter lång tid av mobbning

Fråga

Mobbningen pågår inte längre, men vårt barn har sviter av utsattheten. Vi är oroliga för hens hälsa. Vi upplever inte att skolan tar detta på allvar, vad ska vi göra?

Friends svarar

Hej!

Psykisk ohälsa kan vara en följd av långvarig utsatthet. Barn som blir mobbade kan ha en känsla av ensamhet: på så sätt att det kan finnas en känsla av att ingen förstår vad en själv varit med om eller en känsla av att ingen annan än jag har varit med om detta. Om du tror att ditt barn har en depression till följd av mobbning vill jag ge er rådet att söka vård och stöd för detta. Sök hjälp hos Barn och ungdomspsykiatrin (BUP). De allra flesta blir bättre redan efter några veckors behandling. I många städer i Sverige så erbjuder BUP något som kallas En väg in. Dit kan barn under 18 år och föräldrar ringa för att få hjälp. Ni kan även vända er till Ungdomsmottagningen eller till er vårdcentral. Alla vårdcentraler har kuratorer eller psykologer. På vårdcentralen kan även du som förälder få samtalsstöd. För att orka vara stark för sitt barn kan du som förälder behöva prata med någon som kan ge dig stöttning och hjälp.

Skolan har ett ansvar att ta detta på allra största allvar. Skolans elevhälsoteam, vars främsta uppdrag är hälsofrämjande, bör involveras och erbjuda ditt barn samtalsstöd hos exempelvis kurator eller skolpsykolog.

Åsa Gustafsson

Sakkunnig på Friends

bild på Åsa Gustafsson som är processledare på Friends