Frågor och svar

Vår son blir utsatt för transfobi

Fråga

Mitt barn är född flicka (Tina) men ser sig som pojke (Theo). Hens lärare vägrar använda sig av namnet Theo. Eleverna i klassen skrattar åt Theo och viskar bakom hans rygg. Mitt hjärta går sönder. Vad har vi som föräldrar för rätt att kräva? Hur ska Theo känna sig trygg i skolan?

Friends svarar

Hej!

Det låter som en otroligt tuff situation för er. Att bli diskriminerad och trakasserad kan sätta i gång många jobbiga känslor. Dessutom har Theo redan många saker att tänka på kopplat till att han funderar över sin könsidentitet. Att utöver detta bli utsatt i skolan och inte få det stöd som han har rätt till är otroligt tufft och inte okej.

Ingen ska bli behandlad sämre på grund av vem hen är. Din son har rätt att känna sig trygg i skolan. Skolan har ett ansvar och är skyldiga att alla elever behandlas lika och har samma möjligheter. I ert fall handlar det både om att Theo blir diskriminerad av skolpersonal och trakasserad av elever. När skolpersonal vägrar att benämna Theo med rätt pronomen ger det signaler till eleverna att det är okej att de gör på samma sätt.

I diskrimineringslagen finns särskilda regler för vad skolan ska göra när de får information om att någon känner sig trakasserad. Det kallas för utrednings- och åtgärdsskyldighet. Skolan ska:

  1. Anmäla: Om personalen får kännedom om att ett barn eller en elev har upplevt eller upplever sig utsatt för sexuella trakasserier i samband med verksamheten, är de skyldiga att informera rektorn som i sin tur ska informera huvudmannen.
  2. Utreda: Skyldigheten att utreda uppstår så snart någon i personalen får kunskap om att någon upplever sig utsatt. Börja med att prata med de berörda så snart det är möjligt. I undersökningen kan skolan behöva ta hjälp av särskild kompetens, såsom kuratorer eller psykologer. Det kan också vara viktigt att undersöka sociala forum.
  3. Åtgärda och stoppa fortsatta trakasserier: Syftet med de åtgärder som skolan gör är att trakasserierna ska upphöra. Åtgärder kan vara allt från samtal till disciplinära åtgärder.
  4. Följa upp och utvärdera åtgärderna: Om det visar sig att åtgärderna har varit otillräckliga måste skolan överväga vilka ytterligare åtgärder som kan sättas in.

Jag tycker att ni behöver vända er till skolans rektor och förklara vad Theo blir utsatt för. Om ni inte får hjälp av skolan kan ni vända er till Diskrimineringsombudsmannen. Det är en myndighet som har ansvar för att kontrollera att diskrimineringslagen följs.

Jag tycker också att ni kan fråga skolan om könsneutrala toaletter och könsneutrala omklädningsrum. Detta är ofta centralt för att unga transpersoner ska få gå på toaletten och byta om till gymnastiken utan att behöva oroa sig för att få sin närvaro i rummet ifrågasatt. Olika skolor hittar individuella lösningar: ibland genom att lägga idrottslektioner sist på dagen så elever kan duscha och byta om hemma efteråt, ibland genom att elever får nyttja ett annat omklädningsrum eller stor-toa (WC anpassad för rullstol).

Åsa Gustafsson

Sakkunnig på Friends

bild på Åsa Gustafsson som är processledare på Friends