Frågor och svar

Vad kan jag göra åt att min son blir mobbad i skolan?

Fråga

Min son är 10 år. Ända sedan skolstarten har han haft problem med att ett gäng pojkar i klassen kränker honom i perioder. Jag har tagit upp detta med lärarna flera gånger och frågat om han kan byta klass. Men nu sade läraren att det är fullt i den klassen som min son skulle behöva byta till.
Jag undrar vad jag har möjlighet att göra? Finns det några metoder för att trycka på ett byte av klass eller annan åtgärd? Ska jag begära ett möte med rektorn?

Nästa vecka har jag planerat att komma till skolan och vara med i klassen (men min son vill helst inte det). Jag har planerat att ta upp mobbningen med lärarna igen och iaktta vad som händer i klassen.
Men vad kan jag göra mer? Det krävs nu aktiva åtgärder för att få stopp på mobbningen och jag upplever att det har varit svårt att få gehör för problemen med mobbningen.

Friends svarar

Hej!

Tack för ditt mejl. Skolan har ett ansvar att stoppa all form av mobbning som sker på skolan. Här kan du läsa steg för steg, vad skolan har för ansvar när ett barn inte känner sig trygg i skolan.

Jag tycker absolut att du ska begära ett möte med skolans rektor. Fråga rektorn om hen känner till det som pågår i din sons klass. Rektorn ska visa på vilka åtgärder skolan ska sätta in för att få stopp på mobbningen. Det är viktigt att din son får vara med och tycka till kring de åtgärder som skolan föreslår. Det finns annars en risk att vi vuxna tror att vi hittar bra lösningar, men som inte alls känns bra för barnet.

Du skriver att du vill att sonen ska få byta klass vad tycker han själv om det? Vill han byta klass? För vissa barn kan det blir bra att byta klass men för vissa barn kan det bli ett extra stigma. Som ett bevis på att det är det utsatta barnet som är fel. Där skolan inte hittar någon annan lösning än att byta klass.
Kom ihåg att din son har rätt att känna sig trygg i skolan.

Anna-Carin Wettefors

Sakkunnig på Friends

Processledare Anna-Carin Wettefors