Frågor och svar

Vår dotter blir utsatt för sexuella trakasserier

Fråga

Min dotter, Juni 7 år, blir utsatt för sexuella trakasserier i skolan. Killarna i klassen drar in henne på toaletten, kallar henne för hora och drar ner hennes byxor på rasten. Jag tycker inte riktigt att skolan tar detta på allvar. Skolan säger att killarna kommer växa ifrån detta. Vad ska jag göra?

Friends svarar

Hej!

Det gör mig så upprörd att läsa ditt mejl. Skolan har ett stort ansvar här att få stopp på detta nu. Killarna kommer inte växa ifrån detta. Killarna behöver få veta och förstå att det som de gör är fel, risken är annars stor att de gör värre och grövre saker ju äldre de blir. Din dotter ska inte behöva utstå detta i skolan. Skolan är skyldig enligt skollagen att agera när ett barn blir utsatt för kränkningar och trakasserier, i detta fall sexuella trakasserier.

I diskrimineringslagen finns särskilda regler för vad skolan ska göra när de får information om att någon känner sig trakasserad eller sexuellt trakasserad. Det kallas för utrednings- och åtgärdsskyldighet. Skolan ska:

  1. Anmäla: Om personalen får kännedom om att ett barn eller en elev har upplevt eller upplever sig utsatt för sexuella trakasserier i samband med verksamheten, är de skyldiga att informera rektorn som i sin tur ska informera huvudmannen.
  2. Utreda: Skyldigheten att utreda uppstår så snart någon i personalen får kunskap om att någon upplever sig utsatt. Börja med att prata med de berörda så snart det är möjligt. I undersökningen kan skolan behöva ta hjälp av särskild kompetens, såsom kuratorer eller psykologer. Det kan också vara viktigt att undersöka sociala forum.
  3. Åtgärda och stoppa fortsatta trakasserier: Syftet med de åtgärder som skolan gör är att trakasserierna ska upphöra. Åtgärder kan vara allt från samtal till disciplinära åtgärder.
  4. Följa upp och utvärdera åtgärderna: Om det visar sig att åtgärderna har varit otillräckliga måste skolan överväga vilka ytterligare åtgärder som kan sättas in.

Åsa Gustafsson

Sakkunnig på Friends

bild på Åsa Gustafsson som är processledare på Friends