Start Kunskapsbanken Föräldrar och närstående Frågor och svar Skolan menar att min son är känslig och inte alls blir mobbad

Frågor och svar

Skolan menar att min son är känslig och inte alls blir mobbad

Fråga

Min son på 8 år blir mobbad i skolan. När vi tar upp det med skolan säger de att han är väldigt känslig och tar väldigt lätt åt sig. De menar att han tar åt sig för saker som andra barn inte påverkas av. Skolan säger att de inte kan göra något utan menar att vår son måste ”tuffa” till sig. Vad ska vi göra?

Friends svarar

Hej!

Vad tråkigt att läsa att skolan inte tar sitt ansvar och inte tar situationen på allvar. Alla barn har rätt att uttrycka sin personlighet och vara precis som hen vill. Om er son känner sig utsatt så är det hans känsla och upplevelse och den måste tas på allvar. Det känns orimligt att säga att någon är känslig och tar åt sig för lätt, vi är alla olika. Skolan har ett ansvar att se till att alla barn känner sig trygga i skolan och att inget barn blir utsatt för mobbning. Det är aldrig den som känner sig utsatt som ska ändra på sig.

Jag tycker att ni återigen ska ta kontakt med skolan och fråga hur de tänker jobba för att er son ska känna sig trygg i skolan. Om detta inte leder någon vart rekommenderar jag er att vända er till skolans huvudman (skolchef för kommunal skola eller ledningen för friskolan).

Åsa Gustafsson

Sakkunnig på Friends

bild på Åsa Gustafsson som är processledare på Friends