Fråga Friends

Vårt barn är utfryst i skolan

Fråga

Vi skulle behöva få hjälp till vårt barn som är 12 år. Han har blivit utfryst i skolan sedan lågstadiet. Han har aldrig haft en nära vän. Han har ADD vilket gör att han har lite svårt med det sociala samspelet. Hur kan vi hjälpa vår son att hitta vänner? Finns det grupper där vi kan hitta vänner utanför skolan?

Friends svarar

Jag beklagar att er son är utsatt i skolan. Att vara utfryst, att aktivt bli bortvald eller att inte få vara med är en form av kränkande behandling. Det är skolans ansvar att agera och hantera alla former av utsatthet. Att er son har en diagnos som bland annat medför att han har svårigheter med socialt samspel gör hans situation i klass/skola sårbar men skolan ska fortfarande göra allt de kan för att förhindra att utsattheten fortsätter. Om inte er son får det stöd han behöver när det kommer till den sociala lärmiljön tycker jag att ni ska ta kontakt med skolan.

Fundera gärna på hur er son upplever sin situation i skolan idag? Hur upplever han sin vardag – att inte ha en nära vän? Prata gärna med er son kring vänskap, så att ni får hans bild och förstår vad han önskar. Vad är det han önskar från en vänskap?

Jag tänker att ni ska fokusera på er sons intressen, styrkor och vad han mår bra av. Kan ni kanske hjälpa honom genom att hitta grupper av gemenskap utifrån dessa intressen.

Ni skulle även kunna kontakta habiliteringen och får hjälp och stöd från dem, utifrån er sons ADD diagnos.

När det gäller grupper utanför skolan skulle ni kunna ta kontakt med organisationen Attention, som erbjuder stöd för barn med NPF-diagnos.

Anna-Carin Wettefors

Sakkunnig på Friends

Processledare Anna-Carin Wettefors

Har du också en fråga du vill få svar på?

Skicka in din fråga så svarar våra sakkunniga inom några dagar.

Ställ din fråga här