Frågor och svar

Vårt barn är utfryst i skolan

Fråga

Vi skulle behöva få hjälp till vårt barn som är 12 år. Han har blivit utfryst i skolan sedan lågstadiet. Han har aldrig haft en nära vän. Han har ADD vilket gör att han har lite svårt med det sociala samspelet. Hur kan vi hjälpa vår son att hitta vänner? Finns det grupper där vi kan hitta vänner utanför skolan?

Friends svarar

Jag beklagar att er son är utsatt i skolan. Att vara utfryst, att aktivt bli bortvald eller att inte få vara med är en form av kränkande behandling. Det är skolans ansvar att agera och hantera alla former av utsatthet. Att er son har en diagnos som bland annat medför att han har svårigheter med socialt samspel gör hans situation i klass/skola sårbar men skolan ska fortfarande göra allt de kan för att förhindra att utsattheten fortsätter. Om inte er son får det stöd han behöver när det kommer till den sociala lärmiljön tycker jag att ni ska ta kontakt med skolan.

Fundera gärna på hur er son upplever sin situation i skolan idag? Hur upplever han sin vardag – att inte ha en nära vän? Prata gärna med er son kring vänskap, så att ni får hans bild och förstår vad han önskar. Vad är det han önskar från en vänskap?

Jag tänker att ni ska fokusera på er sons intressen, styrkor och vad han mår bra av. Kan ni kanske hjälpa honom genom att hitta grupper av gemenskap utifrån dessa intressen.

Ni skulle även kunna kontakta habiliteringen och får hjälp och stöd från dem, utifrån er sons ADD diagnos.

När det gäller grupper utanför skolan skulle ni kunna ta kontakt med organisationen Attention, som erbjuder stöd för barn med NPF-diagnos.

Anna-Carin Wettefors

Sakkunnig på Friends

Processledare Anna-Carin Wettefors

Fler frågor och svar

Fråga

Vad har jag laglig rätt att kräva från skolan/rektorn vid upprepade kränkningsanmälningar och våld?

Förskoleklass Klasskamrat puttat min dotter o andra sedan dag 1. Förra veckan blev min dotter slagen i ansikte med knyten näve. Oprovocerad. Rektor säger att det är 100% lärarens ansvar att få ordning på detta. Omöjlig för dialog. Vikarierande hjälplärare o fritidspedagoger. Våld varje dag på fritids.

Fråga

Vad kan vi föräldrar göra när skolan inte tar tag i mobbningen?

Dottern började förskoleklass nu efter sommaren. Hon hade sett framemot det jätte mycket. Efter någon vecka började hon säga/gråta att hon absolut inte vill gå till skolan eller fritids. Men aldrig sagt varför. Förra veckan kommer det fram av andra föräldrar i hennes klass att 3 pojkar som går i åk1 retas. Och är elaka både psykiskt och även fysiskt. Nån pojk hade blivit sparkad mellan benen och sen fått ansiktet nertryckt i marken. Sen denna vec...

Fråga

Var jag än placerar min son så hackar någon på honom. Hur ska han försvara sig själv?

Min son är inte så verbal, och har livlig ganska larvig (knasig) fantasi. Det gick bra i förskolan när mycket lek inte var verbal. Men nu är han 10, fyller 11, och nu snackas det mycket istället. Alltså man underhåller varandra med att prata, som ungdomar och vuxna gör. Då har han inte så mycket att säga. Det blir lätt att han blir ett mål för trakasserier då, som han inte kan försvara sig emot. Nu i veckan var han på dagläger och han var anmäld...