Frågor och svar

Hur hjälper vi vår son att få vänner?

Fråga

Vår son som är 13 år har inga kompisar. Det gör så ont att se honom så ensam, mitt hjärta går sönder. Vi har försökt hjälpa honom, men jag vet inte vad jag mer ska göra. Har ni några tips?

Friends svarar

Hej!

Att se sitt barn ha det svårt och vara ensam är en stor sorg för många föräldrar. Det är inte konstigt att du är orolig över din son, att ingå i en gemenskap och ha vänner är för många det viktigaste i livet.

Det första som jag tänker att du bör göra är att fråga din son hur han själv känner inför detta. Har din son uttryckt att han känner sig ensam? Att ha många vänner är en stark norm i samhället som ger status. Men vissa barn och människor har inte ett behov av många vänner. Om det är så att din son vill ha fler kompisrelationer behöver ni börja undersöka vad som står i vägen för detta. Ibland behöver vi som vuxna också se bortom våra mönster för vad som är en vänskapsrelation. Många barn uttrycker att de har sina bästa vänner online, trots att de aldrig har mötts i verkliga livet. Kanske att din son kan hitta kompisar som går på andra skolor, genom exempelvis sociala medier. Ett tips är att du skulle kunna träna tillsammans med din son hur man gör när man frågar om någon vill hitta på något, kanske ni kan börja på en ny aktivitet tillsammans för att din son ska få öva på att ta nya kontakter. Jag vet inte om din son har några intressen, för det kan vara ett sätt att få nya vänner.

Anna-Carin Wettefors

Sakkunnig på Friends

Processledare Anna-Carin Wettefors