Frågor och svar

Vår dotter har svårt att koncentrera sig i skolan

Fråga

Vår dotter Klara har svårt att koncentrera sig i skolan när det blir stimmigt i klassrummet. Hon får nu använda hörselkåpor, men nu har de andra barnen i klassen börjat reta henne för detta och kallar henne för ”miffo”. Klara vägrar använda kåporna. Hon kommer hem trött och ledsen varje dag. Vad ska vi göra?

 

Friends svarar

Hej!

Jag förstår att en stimmig skolmiljö påverkar ens studiero och att Klara blir trött av det. Skolan har ett särskilt uppdrag att främja och arbeta för trygghet och studiero. Hörselkåpor kan vara ett hjälpmedel för att hålla ljud/andra intryck borta.

Mitt råd är att ta kontakt med dotterns klasslärare/mentor, berätta om dotterns situation, hennes mående och att hon blir retad/kallad för taskiga saker. Det är skolans ansvar att se till att inget barn ska bli utsatt och att alla barn har rätt till studieoro i skolan.

Åsa Gustafsson

Sakkunnig på Friends

bild på Åsa Gustafsson som är processledare på Friends