Start Kunskapsbanken Föräldrar och närstående Frågor och svar Vi får inte prata med skolan, vår dotter tror att det kommer bli värre

Frågor och svar

Vi får inte prata med skolan, vår dotter tror att det kommer bli värre

Fråga

Igår fick vi veta att vår dotter, 12 år, blir retad i skolan. Det har pågått ett tag men hon har inte velat berätta för oss. Vi vill såklart prata med skolan om detta. När vi berättade det för vår dotter får hon panik och säger att det bara kommer bli värre. Vi får absolut inte berätta för någon. Vad ska vi göra?

Friends svarar

Hej!

Vad tråkigt att er dotter blir utsatt i skolan. Det är väldigt modigt av er dotter att våga berätta om detta för er efter att ha burit på detta under en lång tid. Berätta för er dotter att ni tycker att hon är modig. Lyssna och ta hennes oro på allvar.

Många barn har tyvärr erfarenheten att det blir värre när skolan får veta vad som pågår. Det är viktigt att ni inte gör något bakom ryggen på er dotter. Skolan har ett ansvar att stoppa utsattheten, därför behöver de få veta vad som pågår. Men detta måste ske i överenskommelse med er dotter. Många barn, likt er dotter, vill inte att föräldrarna ska berätta för skolan, för det tror det kommer bli värre. Det kan vara så att er dotter har sett liknande hända någon klasskompis och för den personen blev det då värre. Det finns ingen tillit till att de vuxna på skolan ska lösa situationen. Men tyvärr finns det nog inget annat alternativ än att prata med skolan. Alternativet att inte göra det kommer ju inte leda till någon förändring för er dotter. Berätta för skolan att er dotter är rädd för att det ska bli värre. Därav behöver det vara väldigt tydligt vad som gäller framåt.

Vad vet ni idag om hennes situation i klassen/skolan? Kan er dotter berätta mer om vad som händer och vad hon blir utsatt för? Har det hänt att hon blivit retad när vuxen i skolan varit närvarande?

Har din dotter fått veta vad hon kan göra om hon eller någon annan elev blir illa behandlad i skolan?

Skolans rutiner om en elev blir illa behandlad bör finnas tillgänglig för alla att ta del av. Kanske kan det vara hjälpsamt för att göra det mer förutsägbart hur skolan kommer att agera på hennes situation.

Finns det någon vuxen på skolan som er dotter har mer förtroende för eller god kontakt med? Kanske ni kan berätta för den personen. Låt er dotter bestämma hur mycket ni ska berätta för skolan, på så sätt känner hon lite mer kontroll över situationen.

Låt er dotter även berätta vad det är det värsta som kan hända om ni pratar med skolan. På så sätt får ni större förståelse för er dotter och hon får även sätta ord på sina farhågor. Ibland kan det vara bra att ställa olika beslut mot varandra. Exempelvis: Om ni inte berättar för skolan så kommer inget förändras utan kränkningarna kommer fortsätta. Känns det som ett alternativ, om inte vad skulle kunna vara ett första steg?

Anna-Carin Wettefors

Sakkunnig på Friends

Processledare Anna-Carin Wettefors