Frågor och svar

Sexuella trakasserier pågår i klassen

Fråga

Vår dotter som är 13 år har berättat för oss att killarna i hennes klass har en tävling. Tävlingen går ut på att tafsa på så många tjejer som möjligt. Beroende på var de tafsar så får de olika poäng. Vår dotter vågar inte gå till skolan. Vad ska vi göra?

Friends svarar

Hej!

Jag blir så ledsen när jag läser detta, inget barn ska behöva utså detta i skolan. Men vad modigt av er dotter att berätta detta för er, ni har fått ett stort förtroende att förvalta. Många barn som blir utsatta för sexuella trakasserier berättar inte detta för någon vuxen på grund av skam och skuld. Så bara det att er dotter valt att berätta detta för er är förmodligen ett stort steg för henne. Jag förstår att er dotter inte vill gå till skolan när detta pågår. Jag hade inte heller velat gå till min arbetsplats om detta pågick där. Det är därför oerhört viktigt att vi vuxna tar detta på allra största allvar och inte förminskar det genom att säga ”man vet ju hur killar är”.

Det är viktigt att skolan får kännedom om att detta pågår i skolan. De här killarna behöver förstå att den här tävlingen eller ”leken” som de håller på med är fel. Och det är vuxnas ansvar att förklara detta för killarna. Skolan har en skyldighet att motverka alla former av trakasserier och kränkningar i skolan. Skolan ska ta fram åtgärder på kort- och lång sikt för att få stopp och förhindra att tafsningarna fortsätter. Er dotter har rätt att känna sig trygg i skolan. Så mitt råd till er är att kontakta skolan, det kan vara mentor eller rektor och berätta om situationen i er dotters klass.

Anna-Carin Wettefors

Sakkunnig på Friends

Processledare Anna-Carin Wettefors