Kunskapsbanken för föräldrar och närstående

Vad är HBTQ+?

Vad står egentligen HBTQ+ för och varför är det viktigt att hålla koll på de olika begreppen? HBTQ+ är ett samlingsnamn för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera – här kan du läsa mer om begreppet HBTQ+.

Sidan riktar sig till föräldrar och närstående

Hitta på sidan

Vad är HBTQ+?

HBTQ+ är ett samlingsnamn för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera. Pluset lägger vi till för att inkludera andra identiteter och sexuella läggningar. Begreppet HBTQ+ används för att sätta ord på den egna identiteten. Alla barn och unga har rätt att uttrycka sin könsidentitet och sexuella läggning precis som de själva vill. Könsidentitet och sexuell läggning är något som alla människor har och det är inget som går att se på personens utseende eller kropp.

Vad är homofobi och transfobi?

Homofobi betyder att en person tycker det är fel att vara homo- och bisexuell. Det kan yttra sig genom att personen skämtar om homo- och bisexualitet på ett nedvärderande och kränkande sätt. Ordet homofobi finns för att visa att det inte är homosexuella som gör fel, utan det är den som tycker illa om homosexuella som kanske är rädd, okunnig eller fördomsfull.

Transfobi handlar likt homofobi om att personer tycker det är fel att vara transperson, det vill säga att det är fel att se ut på ett annat sätt än så som en tjej eller kille enligt dem ”borde” se ut. Det kan även uttryckas som att det bara finns två kön (tjejer och killar) och att ingen kan känna sig som ”varken eller”, ”mitt emellan” eller ”både och”.

Heteronorm

En norm kan förklaras som en osynlig regel eller förväntning på hur vi ska vara, tycka eller tänka för att passa in. Heteronormen bygger på att heterosexualitet skulle vara det ”normala”. Den delar upp människor i två kön, killar och tjejer, där killar och tjejer förväntas bli kära och attraheras av det motsatta könet. Heteronormen kan leda till att homo- och bisexuella människor inte får samma frihet som heterosexuella att visa sin kärlek öppet.

Man blir ofta utanför för att man är sig själv och inte är som alla andra, till exempel om en kille gillar att sminka sig blir han automatiskt kallad ”bög” och blir lämnad utanför av alla andra killar eftersom han är på ett annorlunda sätt.


Är homo- och transfobi olagligt?

I Sverige ska alla ha lika rättigheter och möjligheter oavsett vem du blir kär i eller vilken könsidentitet eller könsuttryck du har. Barnkonventionen är tydlig med att inget barn får diskrimineras eller utsättas för våld eller trakasserier. Även diskrimineringslagen säger att inget barn får utsättas för trakasserier eller diskriminering. Diskrimineringslagen har tillkommit för att synliggöra det faktum att vissa grupper systematiskt missgynnas i det svenska samhället och syftar till att motverka bland annat homofobi och transfobi. Sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck är två av diskrimineringsgrunderna som finns med i diskrimineringslagen.

Hur många blir utsatta för homofobi och transfobi?

Att kunna vara öppen med sin HBTQ+-identitet är oerhört viktigt för att må bra. Inget barn ska behöva dölja sin identitet i rädsla för att bli utsatt för trakasserier eller kränkande behandling.

Hur många HBTQ+-ungdomar i EU tror du blir utsatta för trakasserier på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet?

Ja, det stämmer tyvärr. En undersökning visar att drygt 5 av 10 HBTQ+-ungdomar i EU blir utsatta på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Källa: ”A long way to go for LGBTI equality”

Det stämmer inte. Tyvärr visar en undersökning att drygt 5 av 10 HBTQ+-ungdomar i EU blir utsatta på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Källa: ”A long way to go for LGBTI equality”

Vanligaste grunderna för trakasserier

Även vår senaste Friendsrapport, som baseras på enkäter och förmedlar barns röster, visar att könsöverskridande identitet och vem du blir kär i är några av de vanligaste grunderna för att utsättas för trakasserier i skolan.

Åk 3-6
0%
Etnicitet
Åk 3-6
0%
Vem du blir kär i
Åk 3-6
0%
Att du är tjej eller kille
Åk 6-9
0%
Etnicitet
Åk 6-9
0%
Sexuell läggning
Åk 6-9
0%
Kön och könsöverskridande identitet/uttryck

Exempel på situationer som kan vara homofobisk och transfobisk mobbning

Här kommer några exempel på hur barn och unga kan bli utsatta för mobbning kopplat till sexuell läggning och könsidentitet. Om detta eller liknande saker skulle hända ditt barn är det viktigt att du som förälder agerar genom att ta kontakt med skolan som ditt barn går på eller föreningen där ditt barn är aktiv. Mobbningen kan även ske på nätet och då kan det vara aktuellt att göra en anmälan till sajten eller appen.

  • Ett barn har förklarat att hen inte vill bli sedd som och kallad för flicka. Ändå vägrar människor runtomkring medvetet och konsekvent att kalla barnet för ”hen”.
  • Jakob som är öppet homosexuell får ofta höra glåpord som ”bög” när han är i skolan.
  • En elev får en blankett som ska tas hem till ”mamma och pappa”, trots att många elever har två föräldrar av samma kön.
  • Mira får hela tiden frågan från andra barn om hen ”är kille eller tjej”.
  • Dani upptäcker att någon har lagt ut en bild på honom på Instagram. Någon har i smyg fotat honom i omklädningsrummet. Under bilden har någon skrivit kränkande kommentarer som har att göra med hans sexuella läggning.