Föräldrar och närstående

Vad har förskolan och skolan för ansvar när det gäller homo- och transfobi?

Vad har egentligen förskolan och skolan för ansvar när det kommer till homofobisk och transfobisk mobbning? Förskolan och skolan ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering men även främja lika rättigheter. Här är en sammanfattning av förskolans och skolans ansvar.

Förskolans och skolans ansvar

Inget barn får bli diskriminerat eller trakasserat i förskolan eller skolan. Alla förskolor och skolor måste enligt lag (diskrimineringslagen) arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering men även främja lika rättigheter. Arbetet med aktiva åtgärder innebär att förskolan och skolan ska arbeta fortlöpande under året för att främja en trygg skolmiljö för alla barn.

Så snart någon anställd på förskolan eller skolan får veta att ett barn känner sig utsatt ska de utreda vad som har hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier. Ett bra arbetssätt för förskolan och skolan är att genomföra följande åtgärder:

  1. Ingripa
  2. Rapportera
  3. Utreda
  4. Analysera orsaker
  5. Skapa åtgärder
  6. Följa upp

Dom brukar skämta om att vara LGBTQ+ och använda bög som en nedsättning. Jag hatar när det händer. Jag tycker att det är så fel att folk tycker att om man är bög, lesbisk eller något annat sånt är konstigt.


Förskolan och skolan bör dokumentera

En dokumentation av utredningen och åtgärderna kan vara ett viktigt underlag för att ha möjlighet att följa upp effekterna av åtgärderna. Genom dokumentation kan förskolan eller skolan även upptäcka om de inträffade trakasserierna är del av ett större problem som kräver mer omfattande insatser.

Läs mer om förskolans och skolans ansvar för alla former av mobbning