Tips

Prata med ditt barn om HBTQ+

Många barn känner en oro över att berätta för sina föräldrar. När du ska prata med ditt barn om HBTQ+ är det viktigt att lyssna och utgå ifrån ditt barn. Här får du som förälder tips på hur du kan stötta och prata med ditt barn om frågor som rör HBTQ+.

Lyssna på ditt barn

Många barn känner en oro och ibland rädsla över att berätta för sina föräldrar om sina tankar och känslor. Visa att du älskar ditt barn precis som hen är och att du kommer finnas kvar oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Berätta och påminn ditt barn om att det är en rättighet att älska vem hen vill.

Skapa en förtroendefull relation med ditt barn där hen känner att hen kan berätta allt, utan att bli dömd eller ifrågasatt.

Om ditt barn är utsatt för trakasserier

Om ditt barn blir utsatt för trakasserier eller mobbning på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck är det viktigt att ditt barn förstår att det inte är hen som är fel, det är de som utsätter som gör fel. Om barnen som utsätter ditt barn går på samma skola är det bra att skolan blir informerade om vad som sker.

Utgå från ditt barn

Ditt barn kanske inte vill definiera vad hen är. En del barn väljer att kalla sig queer för att slippa definiera sin könsidentitet. Låt ditt barn bestämma vad hen vill kallas – han, hon eller hen.

Du kan stötta ditt barn genom att fråga vad hen vill ha för kläder för att uttrycka sin identitet.

Skapa trygghet

Läs en bok eller se en film som handlar om sexualitet, könstillhörighet eller könsuttryck. Gör ämnet öppet och talbart. Då visar du för ditt barn att du finns där för att hjälpa hen i sina funderingar.

Hitta tillfällen då det passar bättre att prata med ditt barn. Det kan vara i bilen, på en promenad eller vid läggdags. En del barn har svårt att prata om sina känslor och tankar. Fråga ditt barn om hen skulle vilja skriva ner sina tankar i brevform eller i ett sms.

Ta hjälp!

Berätta för ditt barn att det finns mer stöd att få. Ibland kan det vara svårt att prata med en förälder. Då kan barnet vända sig till en kurator, skolsköterska, ungdomsmottagningen eller till oss på Friends.

För många barn och unga upplevs det stärkande att träffas tillsammans med andra barn som har liknande upplevelser. Tillsammans kan de diskutera möjligheter till förändring och strategier för att bemöta de trakasserier och den jargong som de utsätts för. Du som förälder kan fråga skolan om det finns möjlighet för ditt barn att skapa en förening eller vara med i ett elevråd där frågorna lyfts. Att få organisera sig demokratiskt i skolan är en rättighet för alla barn och unga som bör uppmuntras av all skolpersonal.

Ta del av fler tips om hur du kan prata med ditt barn om mobbning.