Kunskap och stöd

Rasism

Våra kartläggningar i skolan visar att av lagens sju diskrimineringsgrunder, är etnicitet den vanligaste orsaken till att barn och unga trakasseras i skolan.

Vad är rasism?

Rasism är att bli utsatt för kränkningar och mobbning på grund av ens hudfärg, religion, etnicitet eller kultur. Rasism kan ta sig uttryck på många olika sätt. Det kan handla om verbala kränkningar, vem som får ordet i klassrummet, förutfattade meningar och kommentarer som lätt går obemärkt förbi.

Vad kan du göra om du är utsatt eller ser någon som blir utsatt?

Du som blir utsatt har tolkningsföreträde och du avgör vad som är en kränkning. Ingen har rätt att utsätta dig för rasism och det är inte din skyldighet att se till att det slutar. Men om du kan är det viktigt att du berättar för den som utsätter att hen ska sluta.

Fler exempel på vad du kan göra:

  • Säg stopp eller hämta en kompis och säg ifrån tillsammans!
  • Berätta för en vuxen vad som hänt. Vuxna har en skyldighet att hjälpa dig. Är det i skolan, berätta för en lärare, mentor eller personal inom elevhälsa (de har tystnadsplikt).
  • Kom ihåg, det är aldrig ditt fel att någon annan utsätter dig för rasism.

Vad har skolan för ansvar?

På samma sätt som det råder förbud mot mobbning i skolan så gäller även förbud mot alla former av rasism mot barn och elever. När skolan får veta att en elev utsatts eller utsätter någon för rasistiska trakasserier/handlingar ska skolan utreda vad som har hänt och ta fram en handlingsplan för att få stopp på rasismen.

Läs mer om skolans ansvar under temat Att vara utsatt för mobbning.

Många i skolan använder sig av n-ordet när det finns svarta i klassen eller omgivningen. Det är väldigt respektlöst och tas inte allvarligt av
vissa lärare.

Elev 6-9

Noah Mensah, medlem i Friends barn- och ungdomsråd

Poddcast om rasism i skolan

Noah, som är med i Friends barn- och ungdomsråd intervjuas om rasism i skolan.

Noah om hur rasism sker i skolan

Hur kan rasism i skolan se ut från en elevs perspektiv? Noah berättar om hur vissa underliggande kommentarer kan kännas rasistiska och hur det är att stöta på sådana problem redan i ung ålder.

Lyssna på avsnittet

Noahs tips till skolan

Noah delar med sig om förhoppningar och idéer om hur skolan kan arbeta mot rasism. Och hur mycket ansvar ska vi lägga på skolan och lärare?

Lyssna på avsnittet