Kunskap och stöd för förskolepersonal, skolpersonal och idrottsledare

Ofrivillig ensamhet

Ensamhet är något vi alla kan känna igen oss i, de flesta har nog känt sig ensamma eller utanför någon gång. Oftast går den känslan över ganska snabbt, men för många barn är ensamheten en del av vardagen.

Jag gick på högstadiet och kände mig ensammast i hela världen. I min dagbok från den tiden upprepas två meningar gång på gång. Tänk om jag hade någon att vara med. Tänk om jag hade en enda kompis.

Sara Damber
Friends grundare

Om ofrivillig ensamhet

Att känna sig ensam är något vi sällan pratar om. Flera barn och unga som kontaktar Friends säger att orsaken till deras utsatthet är att de känner sig utanför och ensamma i skolan och på fritiden. Det är vanligt att tro att ingen annan än en själv upplever ensamhet. Vi på Friends vet att så är inte fallet. Vi vet också att det är viktigt att våga berätta om sin upplevelse av att vara utanför. Det är många som bär på erfarenheter av att det inte är någon som pratar med en i skolan eller på träningen eller att inte bli inbjuden i kompisforum på nätet.

När ensamhet inte är självvald så brukar vi på Friends säga att det handlar om ofrivillig ensamhet.

Här delar några från Friends barn- och ungdomsråd med sig om sina erfarenheter av ofrivillig ensamhet och utanförskap:


En av medlemmarna i Friends barn- och ungdomsråd har erfarenhet av ofrivillig ensamhet under mellanstadietiden, då hen flyttade och började i en ny skola och klass. Hen vill ge detta tips:

“Jag har aldrig riktigt pratat med mina föräldrar om att jag varit ensam i skolan och klassen. Jag har alltid känt att jag inte vill att dom ska bli ledsna för min skull. Idag tänker jag inte så för jag vet hur viktigt det är för dom att veta hur jag mår och vad som händer i skolan. Det är deras jobb att se till att vi kan må så bra som möjligt.”

26 %

I årskurs 3-6 svarar att de känner sig ensamma i skolan.
(Statistik från Friendsrapporten 2020)

16%

I årskurs 6-9 svarar att de känner sig ensamma i skolan.
(Statistik från Friendsrapporten 2020)

Små saker att göra för att fler ska känna sig inkluderade!

  • Säg ”hej!” Ett hej kan betyda mer än vad du tror.
  • Inkludera fler! Var med fler på rasten, kanske kan du umgås med någon du inte brukar vara med på rasten.
  • Om du ser eller märker att andra elever ofta är ensamma – berätta alltid detta för en vuxen. De vuxna har ansvar att se till att alla elever blir sedda, hörda och känner sig värdefulla i klassen och på skolan!