Kunskap och stöd för för dig som jobbar med barn

Stöd för idrottsledare

Som idrottsledare har du en betydande roll i att skapa ett positivt och tryggt klimat för alla i din grupp eller förening. Här hittar du kunskap, tips och verktyg för att kunna göra det. Allt material är gratis och fritt att använda.

Saker du som idrottsledare ska göra om du får kännedom om mobbning

  • Agera alltid. Barn och unga är alltid rättighetsbärare och du som vuxen har ett ansvar att se till att inget barn utsätts för någon form av våld.
  • Utred händelsen. Samla information och kartlägg vad som hänt genom att samtala med de inblandade.
  • Lyssna alltid på barnets upplevelser utan att värdera upplevelserna.
  • Kontakta vårdnadshavare och skapa en handlingsplan där målet är att kränkningarna ska upphöra.
  • Inkludera barn och unga i hur ni ska få stopp på mobbningen, och att följa upp med den utsatte hur det går.
flera barn sitter på golvet i en idrottssal

Behöver ni mer stöd i trygghetsarbetet? Vi hjälper er hitta insatser som passar just er förening.

Våra insatser inom idrotten