Ekonomi

Friends är en stiftelse med 90-konto tilldelat av Svensk Insamlingskontroll. Vi är icke-vinstdrivande och helt utan statliga bidrag. Friends finansieras genom stöd från företag, stiftelser och privatpersoner samt via arvoden för de utbildningar vi genomför.

De insamlade medlen möjliggör en subventionering för de skolor och idrottsföreningar som vi samarbetar med; utbildningsavgifterna täcker cirka 50 procent av våra kostnader och resterande 50 procent finansieras genom insamlade medel. Insamlingen möjliggör även att Friends kan sprida kunskap och engagera kring frågor som rör barns trygghet i samhället.

Friends Årsredovisning 2017

Årsredovisning & effektrapport 2017(pdf)
Revisionsberättelse

Andra rapporter & dokument

Arbetsordning för styrelsen
Bildpolicy
Delegationsordning
Friends uppförandekod
Insamlingspolicy
Jävspolicy
Kapitalplaceringspolicy
Klagomålspolicy
Policy för eget kapital
Policy för valberedningens arbete
Policy oegentligheter
Rekryteringspolicy
Sponsringspolicy
Upphandlings- och inköpspolicy
Volontärpolicy
Friends FRIIs Kvalitetskod 2013
Friends GRI 2013
Friends stadgar

Tidigare Årsredovisningar

Friends Årsrapport 2016 – årsredovisning & effektrapport (pdf)
Friends Årsrapport 2015 – årsredovisning & effektrapport
Friends Årsrapport 2014 – årsredovisning, effektrapport & kodrapport
Friends Årsrapport 2013 – årsredovisning & effektrapport
Friends Årsredovisning 2012
Friends Årsredovisning 2011
Friends Årsredovisning 2010

Insamling

Friends innehar 90-konto och står därför under årlig granskning av Svensk Insamlingskontroll. Endast organisationer som godkänns av Svensk Insamlingskontroll har rätt till ett 90-konto och de granskar att de insamlade medlen sköts på ett ansvarsfullt sätt. 75 procent av de insamlade medlen måste användas till organisationens ändamål. Dessa regler är en garanti för att våra insamlade medel går till det som utlovats; våra utbildningar på förskolor, skolor och idrottsföreningar. Friends 90-kontonummer är PG: 90 05 27-3 eller BG: 900-5273.

Friends är även medlem i FRII – Frivilligorganisationernas Insamlingsråd där alla Sveriges stora frivilligorganisationer finns representerade. De arbetar för att insamling hos allmänheten bedrivs på ett etiskt sätt.

Löner och arvoden

Styrelsen
Alla styrelseledamöter, inklusive ordföranden, arbetar utan arvode. Läs mer om Friends styrelse.

Generalsekreteraren
Friends styrelse anställer generalsekreteraren och beslutar om lönen. Generalsekreterare Per Leander har en månadslön på 93 000 kronor. Friends styrelse arbetar helt ideellt och får ingen ersättning för sitt arbete.

 
Givarguiden

90_Konto_Logo_RGB

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close