Övningar och material för skolan

Minicase om kränkningar: gymnasiet

Eleverna får diskutera korta beskrivningar av olika problem och ta ställning till hur de skulle göra i situationen

45-60 min

Gymnasiet

Skriv ut

Instruktioner

Mål med lektionen

 • Diskutera olika tänkbara scenarier för att synliggöra händelser i elevernas vardag
 • Förbereda elever på att hantera situationer där kränkningar förekommer
 • Öka delaktigheten och förmågan att uttrycka sin åsikt

Material och förberedelser

 • Bestäm om alla grupper ska arbeta med samma case eller om grupperna ska få olika case
 • Skriv ut casen till varje elev att läsa igenom

Uppgift

Gör så här:

 1. Dela in eleverna i grupper om 2–3 elever i varje grupp.
 2. Låt eleverna enskilt läsa igenom caset och skriva ner egna förslag på vad de skulle göra i situationen.
 3. Låt eleverna sedan gruppvis diskutera förslag på hur de skulle agera om de befann sig i situationen. Diskutera även vilka ageranden de inte tycker är bra och varför.
 4. Låt grupperna presentera sina tankar och förslag för klassen och diskutera olika sätt att agera i situationen.

Tips!

Om du vill kan du skriva egna case som du tror är mer aktuella för dina elever. Du kan också låta grupperna skriva egna case och sedan byta mellan varandra för att diskutera handlingsalternativ till varandras case.

Case 1

Adrian och Cecilia går i din klass. När du kommer till skolan på morgonen sitter de utanför klassrummet och pratar tyst om Heba som ännu inte har kommit. När du kommer närmre hör du att de säger att Heba är en idiot och att de hoppas att hon är hemma idag också. Vad gör du?

Case 2

Du är på fest och sitter i soffan med några kompisar. Plötsligt springer Fatima, från din parallellklass, genom hallen och ut från festen. Du hör skratt från köket och Anna kommer in till vardagsrummet. Hon visar upp ett nytaget foto på Fatima som nu ligger ute på Instagram. Vad gör du?

Case 3

Du är lärare i en klass på gymnasiet. Idag ska eleverna ha individuella redovisningar inför klassen. När Elias börjar sin redovisning är det en elev som börjar skriva på mobilen under bänken. Du kan inte se om Elias som redovisar märker det. Vad gör du?

Case 4

Du är inne och läser en blogg som Josef i din klass har. I hans senaste inlägg står det att Kevin i din parallellklass gjorde bort sig fullständigt på en fest förra helgen. Eftersom du själv var på festen och pratade med Kevin, vet du att det som står i inlägget inte är sant. Vad gör du?

Skriv ut casen

Avslut

Sammanfatta dagens lektionsupplägg och berätta för eleverna hur detta kommer följas upp framöver.

Läroplanskopplingar

Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att motverka, förebygga och förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för människors olikheter. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Intolerans, förtryck och våld, till exempel rasism, sexism och hedersrelaterat våld och förtryck, ska förebyggas och bemötas med kunskap och aktiva insatser.

 • I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna inklusive barns och ungdomars rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
 • Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.
 • Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.

Tips inför att göra övningar med elever

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din klass och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *