Kunskapsbanken

Varför uppstår mobbning?

Mobbning är ett komplext fenomen och det finns flera förklaringar till varför ett barn mobbar eller kränker ett annat barn. Här kan du läsa mer om orsaker till mobbning.

Hitta på sidan

Orsaker till mobbning

Det finns inget enkelt svar på varför mobbning uppstår. Mobbning är ett komplext fenomen och det finns flera förklaringar till varför ett barn mobbar eller kränker ett annat barn. Det kan handla om inblandade individer, gruppen, miljön i hemmet, klimatet och kulturen på skolan eller normer i samhället. Men i grund och botten handlar mobbning om relationer och maktobalanser i relationer, oavsett i vilket forum eller i vilken miljö som mobbningen sker. Hur ett barn möter sin omgivning beror på barnets egenskaper, värderingar och självkänsla. Barn som mobbar andra kan ha hög social status i gruppen, men kan utsätta andra för att hävda sig gentemot andra barn och för att behålla sin sociala status. Det kan också vara ett sätt att försvara sig, då det inte är ovanligt att den som mobbar själv har varit eller är utsatt.

Grupptryck kan också vara en förklaring till varför mobbning sker. Ett barn kan mobba en annan aktiv för att få status i gruppen eller vinna respekt hos sina kompisar. Det kan även handla om barn som inte fått sina behov tillgodosedda av vuxna och som söker uppmärksamhet, trygghet, kärlek och vänskap genom att utsätta andra för mobbning.

Ofta vet barn att mobbning är fel, men att mobba andra kan vara ett sätt att själv inte bli mobbad eller utstött.

Risk- och skyddsfaktorer

Det är inte slumpen som avgör när och hur mobbning uppstår utan det finns flera faktorer som påverkar detta. Ett sätt att undersöka hur olika faktorer inverkar på mobbning och kränkningar är så kallade risk- och skyddsfaktorer. En miljö med många skyddsfaktorer och få riskfaktorer ökar möjligheterna till ett tryggt sammanhang utan mobbning.

  • Riskfaktorer ökar risken för att mobbning ska uppstå och associeras med hög förekomst av mobbning.
  • Skyddsfaktorer buffrar eller skyddar mot utsatthet och associeras med låg förekomst av mobbning.

Exempel

Ett positivt skolklimat kan fungera som en buffert för kompisars dåliga inflytande eller för föräldrar som brister i förmågan att ta hand om sina barn.

Normer och mobbning

För att förstå varför mobbning sker så är det också viktigt att undersöka vad som ger status och makt samt vilka normer som riskerar att leda till att någon utsätts. Därför är det viktigt att arbeta för att alla ska känna sig inkluderade och respekterade, då minskar risken för att någon utsätts för mobbning.

Vad är normer?

Normer är osynliga regler, idéer och förväntningar som skapas utifrån föreställningar om vad som är ”normalt” och vad som är avvikande. Normer finns överallt. De talar om för oss vad vi ska tycka, hur vi ska se ut och hur vi ska vara i olika sammanhang. Det finns både positiva normer och begränsande normer.

  • Positiva normer: Stå i kö och komma i tid.
  • Begränsande normer: Vilken kroppsform som är den normala, vilka kläder som är ”inne” eller vilket land du kommer ifrån.

Att följa normen ger makt

Normer avgör vem som har makt. Att följa normen belönas ofta med att inkluderas och att inte utsättas för mobbning. Den som bryter en norm riskerar att bli behandlad annorlunda eller kränkas av personer i sin omgivning. Att avvika eller gå emot normen kan straffas genom exempelvis ifrågasättande, tystnad och våld.

Exempel på hur begränsande normer och fördomar resulterar i kränkningar:

  • Någon skriver ”åk hem” på Yonas skåp, vars föräldrar är från Eritrea.
  • Mira anmäler sig som manusförfattare i ett kreativt grupparbete. Christoffer säger att det borde vara en kille och att Mira kan ordna kläderna i stället.
  • Några barn har börjat sprida elaka rykten om Elsa, vars pappa som är ensamstående och sjukskriven inte har råd att betala för vissa fritidsaktiviteter.
  • Andrés tidigare vänner slutade leka med honom när han fick glasögon. Nu är de i stället med i gänget som viskar ”glasögonorm” till honom när ingen vuxen hör.
  • Raida är lite större än de flesta andra i laget. På träningarna suckar träningskompisarna när de hamnar i samma lag som Raida och ingen passar till henne.