Föräldrar och närstående

Vad gör du om ditt barn utsätts för mobbning?

Vad ska du som förälder tänka på om du misstänker att ditt barn utsätts för mobbning och kränkningar i skolan eller i idrottsföreningen? Friends-ambassadören Zeina Mourtada, känd från Zeinas kitchen, vill tillsammans med Friends tipsa och ge råd om hur du som förälder kan prata med ditt barn om mobbning.