Föräldrar och närstående

Vi måste prata om nätet

Barn och unga på nätet – hur tar jag snacket? Kunskapen om våra barns närvaro på nätet och de risker som de kan utsättas för behöver höjas. I det här samtalet får du ta del av tips och metoder för att diskutera och arbeta med frågan med dina barn.

Sidan riktar sig till föräldrar och närstående

Ett samtal med Maria Loodberg, sakkunnig på Friends, journalisten Frida Boisen, och Maja Frankel, generalsekreterare på Friends.

Vi måste prata är en samtalsserie om vikten av förebyggande arbete mot mobbning.

Läs mer om Vi måste prata