Samtalsserie: ”Vi måste prata”

”Vi måste prata” är en serie om vikten av förebyggande arbete mot mobbning som reflekterar och inkluderar. I samtalsserien synliggör och ifrågasätter vi normer och ger dig som lyssnare en kompass samt tips och råd att använda i praktiken.

14 januari 2021

I tre avsnitt möter Maja Frankel de mest intressanta och sakkunniga inom mobbningsfältet i Sverige för att prata om deras upplevelser och arbetet mot ett samhälle fritt från mobbning och kränkningar. Vi gästas även av Barakat Ghebrehawariat, Vanessa Falk och Frida Boisen.

Med stöd av Swedbank och Sthlm Live vill vi agera och motivera till att fler får verktyg och kunskap att agera.

– Kort sagt, det är dags att väcka alla medmänniskor. Men kanske viktigast av allt: Vi vill vi ta bort alla trösklar, sprida fungerande verktyg, dela kunskap – så ingen ska stå still och undra: Vad skulle jag kunna göra? Oavsett om du är privatperson, företag eller skola, säger generalsekreterare Maja Frankel.

Avsnitt 1: Barn, unga och rasism – vågar jag ta samtalet?

I första avsnittet samtalar Barakat Ghebrehawariat, föreläsare, och Patrick Konde, sakkunnig på Friends, med Maja Frankel om varför rasism uppstår och vilka strukturer som fortsätter upprätthålla detta långt gångna problem.

Av lagens sju diskrimineringsgrunder är etnicitet den vanligaste orsaken till att barn och unga trakasseras i skolan. Det finns en rädsla för ämnet idag inom skolvärlden och samhället i stort. Vi ser allt för ofta att lärare förvånas över elevers berättelser och erfarenheter för något som drabbar många varje dag. Låg kunskap om hur rasism uppstår gör det svårt att se och arbeta både förebyggande och akut.

Hur skapar vi en större förståelse för vad rasism är och hur det kan ta sig uttryck i skolmiljö som inte bygger på rädsla utan ödmjukhet till att försöka förstå. I detta samtal svarar vi på varför rasism uppstår och vilka strukturer som upprätthåller rasism. Samt hur du breddar vyerna – för dig själv och för ditt barn. Ta del av tips och metoder för att diskutera och arbeta med frågan med dina barn eller varför inte din kollega.

Avsnitt 2: Folkhälsan och idrottsrörelsen – En sportslig chans för alla

Ryttaren och poddaren Vanessa Falk och Maria Persson, sakkunnig på Friends, pratar med Maja Frankel om hur vi skapar ett bra socialt klimat inom idrotten som inkluderar, främjar lika rättigheter och icke-diskriminerar.

Vill du få svar på: Hur inkluderar vi mer? Vilka strukturer behöver förändras? Och vad innebär en trygg idrott?

I tider som dessa är det viktigare än någonsin att trygghetsarbetet inte stannar av eller enbart kopplas till skolmiljön. Hur organiserar vi en trygg idrott för alla barn fri från mobbning och kränkningar?

Missa inte detta avsnitt. Ta del av tips och metoder för att diskutera och arbeta med frågan med dina barn eller varför inte din lokala förening.

Avsnitt 3: Barn och unga på nätet – Hur tar jag snacket?

I det här avsnittet samtalar journalisten Frida Boisen och Maria Loodberg, sakkunnig på Friends, med Maja Frankel om barn och nätet. Ta del av tips och metoder för att diskutera och arbeta med frågan med dina barn.

Kunskapen om våra barns närvaro på nätet och de risker som de kan utsättas för behöver höjas. Mobbning, ökat spelade och sexuell exploatering sker överallt – i och utanför Sverige, offline och online.

En undersökning visar att i snitt 40 procent har blivit utsatta för kränkningar och att i snitt 30% inte berättar för någon i sin närhet om de kränkningar de utsätts för på digitala plattformar.

Förståelsen och kunskapen kring vad kränkningar och mobbning är, visar undersökningen är väldigt låg. Det visar på vikten av att vuxna sätter sig in i de forum där barn och unga är och spenderar en stor del av sin tid.

För mer info kontakta:

Naod Abera
Pressansvarig, Friends
naod.abera@friends.se
070- 725 54 33