Föräldrar och närstående

Ungas erfarenheter av ensamhet och utanförskap

Hur kan det kännas att vara ensam och utanför? I den här filmen delar några från Friends ungdomsråd med sig om sina erfarenheter av ofrivillig ensamhet och utanförskap.