Start Kunskapsbanken Barn och unga Vad kan jag göra om jag blir utsatt för rasism?

Kunskapsbanken för barn och unga

Vad kan jag göra om jag blir utsatt för rasism?

Om du eller någon annan blir utsatt för rasism är det viktigt att berätta för en vuxen om det som har hänt. Vuxna har en skyldighet att hjälpa dig. Kom ihåg att det aldrig är ditt fel att någon utsätter dig för rasism.

två vänner håller om varandra i skolans idrottsal.

Om du har blivit utsatt för rasism

Du som blir utsatt har tolkningsföreträde och du avgör vad som är en kränkning. Ingen har rätt att utsätta dig för rasism och det är inte din skyldighet att se till att det slutar. Det är alltid vuxnas ansvar att stoppa rasism och all form av mobbning. Men om du kan är det viktigt att du berättar för den som utsätter att hen ska sluta.

Berätta om din utsatthet

Det kan vara svårt att prata om rasism. Många barn och unga känner skuld och skam över det som hänt. En del är rädda att ingen ska tro på dem.

Men det är viktigt att berätta för en vuxen om det som har hänt. Vuxna har en skyldighet att hjälpa dig. Är det i skolan, berätta för en lärare, mentor eller personal inom elevhälsan – de har tystnadsplikt. Du kanske har försökt att berätta men inte fått någon hjälp. Det kan då kännas svårt att försöka berätta igen. Men testa att berätta för en annan vuxen eller för en kompis. Du har rätt att få hjälp och stöd.

Kom ihåg att det aldrig är ditt fel att någon utsätter dig för rasism.

Här kan du läsa mer om hur du kan berätta för en vuxen.

Vad har skolan för ansvar?

På samma sätt som det råder förbud mot kränkningar i skolan så gäller även förbud mot alla former av rasism. När skolan får veta att rasism pågår ska skolan ta reda på vad som har hänt. Skolan bör också ta fram en handlingsplan för att få stopp på rasismen.

Det är viktigt att vuxna i skolan alltid agerar mot rasism och tar det på allvar. Om rasistiska handlingar ständigt pågår utan att någon säger ifrån, så kan det till slut upplevas som normalt. Det finns då en risk att det blir en del av vardagen och inte tas på allvar av vare sig vuxna eller elever.

Läs mer om skolans ansvar

Vad kan du göra om du ser någon utsättas för rasism?

Berätta för en vuxen

Berätta för en vuxen som du litar på om vad du sett eller hört. Det kan vara en lärare, någon på fritids, en tränare eller en förälder. Berätta vad som hände och hur du upplevde situationen. Det är aldrig att skvallra om du berättar om när någon blivit illa behandlad.

Säg ifrån

Det är inte du som måste se till att rasismen slutar, det är alltid vuxnas ansvar. Men om du kan och vågar är det bra att du berättar för den som gör något rasistiskt att den ska sluta. Det är en form av civilkurage. Att ha civilkurage betyder att agera om man ser att något är fel som till exempel att en annan behandlas illa.

Här kan du läsa mer om vad du kan göra när du ser någon bli utsatt för mobbning. Där hittar du exempel på vad du kan säga.

Behöver du stöd?

Du kan kontakta Friends med alla dina frågor som handlar om mobbning, ensamhet, rasism, skolans ansvar med mera.

Läs mer om råd och stöd