Kunskap och stöd för för dig som jobbar med barn

Systematiskt trygghetsarbete i skolan

Här har vi samlat några grundläggande tips, metoder och material att använda i skolans trygghetsarbete.

Tips på hur ni kan jobba för att förebygga utsatthet i skolan

  • Utgå från skolans unika situation genom att genomföra kartläggning av ert nuläge. Låt sedan kartläggningen ligga till grund för hur ni lägger upp trygghetsarbetet.
  • Låt arbetet kring värdegrund genomsyra hela skolans verksamhet. Att skapa tillitsfulla relationer är en viktig faktor i detta arbete.
  • Skapa samsyn genom att personalen har ett gemensamt förhållningssätt till bland annat kränkningar och mobbning.
  • Skapa en tydlig organisation i er verksamhet och jobba kunskapshöjande, så att hela personalen har kunskap om bland annat kränkningar och mobbning.
  • Låt trygghetsarbetet genomsyras av elevdelaktighet och elevinflytande.

Systematiskt trygghetsarbete

Alla skolor ska ha ett systematiskt trygghetsarbete och arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande. Här får du en kort presentation av vad det innebär.

en färgglad illustration av tre personer

Webbkurser för skolan

Organisera en trygg skola

För att minska antalet utsatta elever måste vi arbeta främjande och förebyggande. I den här webbkursen går vi igenom vad det innebär. Kursen går igenom vad mobbning är, varför det uppstår och organisatoriska framgångsfaktorer för att stoppa mobbning.

Agera Alltid

I webbkursen Agera Alltid går vi igenom hur det åtgärdande arbetet kan och bör hanteras när kränkningar uppstår. Kursen går igenom hur skolan ska agera steg för steg och du får verktyg för att kunna arbeta systematiskt med dokumentation, analys och uppföljning.

Läs mer om våra webbkurser

Om ni bara ska göra en enda sak för att minska mobbning

Att skapa tillitsfulla relationer är en förutsättning för ett lyckat trygghetsarbete. Det är oerhört viktigt att det finns förtroendefulla vuxna som eleverna kan vända sig till om eller när något händer.

Vi frågade tre av de främsta internationella forskarna inom mobbningsområdet och fick ett enhälligt svar – om ni bara ska göra en enda insats för att förhindra mobbning, satsa på att skapa tillitsfulla relationer.