Kunskap och stöd för för dig som jobbar med barn

Nätmobbning

Kränkningar kan ske på alla ställen där människor finns och där sociala relationer är i fokus, så även på nätet. Här hittar du information om skolans ansvar gällande nätfrågor och tips för att arbeta med nätet i skolan.

Tips för att arbeta med nätet i skolan

Kunskap
Kränkningar handlar i grund och botten om sociala relationer. Skaffa dig kunskap om de platser där unga umgås på nätet. Fråga eleverna, besök platserna själv eller sök information på nätet om de sidor, spel eller appar som barn och unga använder.

Visa intresse
Visa att det som händer barn och unga på nätet är lika verkligt som det som händer i exempelvis skolan. Låt nätet bli en del av det vardagliga samtalet i skolan och prata både om det positiva och negativa som händer där. Om du som vuxen är delaktig och visar ett genuint intresse för elevernas liv på nätet, ökar både viljan att lyssna på dina råd och benägenheten att berätta för dig om något händer.

Lyssna och ge stöd
Lyssna och låt barn och unga sätta ord på sina känslor och upplevelser, om någonting har hänt på nätet. Var tydlig med att mobbning och kränkningar aldrig är okej, oavsett var de sker, och betona att situationen går att förändra.

Om ett barn har blivit utsatt på nätet
Var tydlig med att du vill förstå, att du tar barnet och berättelsen på allvar och att det som hänt inte är hens fel.

Om ett barn utsätter/har utsatt andra
Det är viktigt att du lyssnar och försöker förstå barnets perspektiv, och att ni pratar om vad hen kan göra för att det inte ska hända igen. Hjälp till att bryta mönster. Gör det tydligt att det är beteendet det är fel på, inte barnet.

Prata ofta och mycket om nätet
Prata om möjligheter och risker med nätet. Förklara vilka rättigheter och skyldigheter barn och unga har i sitt nätanvändande. Var tydlig med att det är vuxnas ansvar, även vuxna i skolan, att hjälpa barn som blir utsatta för någonting på nätet.

Var en positiv förebild
Alldeles för många barn och unga ser vuxna bete sig illa mot andra vuxna både på och utanför nätet. Föregå med gott exempel och sprid positiva budskap på nätet. Tänk på vad du delar vidare och hur du beter dig mot andra, både på och utanför nätet.

Skolans ansvar

Skollagen kräver att huvudmannen utreder mobbning och kränkningar som sker på skolan eller som har anknytning till skolan. Detta innebär att skolan måste anmäla och utreda kränkningar som sker på nätet, om det finns en koppling till skolans verksamhet. Det spelar ingen roll om det skett i korridoren eller på internet. Om det påverkar den utsatte under den tid eleven är på skolan har skolan handlings- och utredningsplikt. Du som arbetar på skolan och får kännedom om en kränkning på nätet måste alltså anmäla det till rektorn.

Barn och unga på nätet – Hur tar jag snacket?

I samtalsserien Vi måste prata samtalar journalisten Frida Boisen och Maria Loodberg, sakkunnig på Friends, med Maja Frankel om barn och nätet. Ta del av tips och metoder för att diskutera och arbeta med frågan med dina elever.

Så pratar du med barn och unga om nätet – fem tips!