Friendsrapporten 2021

Friendsrapporten har publicerats sedan 2012 för att sprida kunskap om förekomsten av mobbning och kränkningar i svensk skola. Rapporten är baserad på Friends enkäter och förmedlar barns egna röster.

Ladda ner och läs rapporten i sin helhet

Till Friendsrapporten 2021

Friends generalsekreterare Maja Frankel

Våga ta snacket!

I årets Friendsrapport kommer vi bland annat att beröra den rasism och rasistiska mobbning som förekommer på många sätt i barns och ungas vardag. Av lagens sju diskrimineringsgrunder är etnicitet den vanligaste orsaken till trakasserier i skolan. Mobbning, diskriminering, utfrysning och till och med fysiskt våld med rasistiska drag är vanliga inslag dagligen för många barn.

Vi på Friends får ofta höra skolpersonal berätta att de inte upplever att de har verktygen och kunskapen att hantera rasism. Låg kunskap om hur det uppstår och upprätthålls gör det svårt att se och arbeta både förebyggande och åtgärdande.

Många barn berättar för oss att när de anförtror sig till en vuxen får de svaret ”hen skämtade bara” eller ”bry dig inte om det”. Att inte kalla rasism för vad det är eller validera barnets upplevelse kan leda till att barnet väljer att inte berätta nästa gång och att vuxenvärlden sviker i sitt uppdrag att alltid agera.

Upplevelser av rasism och rasistisk mobbning kan på ett bestående sätt prägla barn och ungas känsla av identitet. Att bli utsatt för rasism är ofta en traumatisk upplevelse som kan komma att påverka hälsa och välmående på lång sikt visar forskningen. Att tala med någon om sin upplevelse är viktigt för barn och ungas utveckling och känsla av trygghet. Men hur bra är vi vuxna på att lyssna och förstå?

Rädslan att såra eller säga fel står ofta i vägen för att agera. Rasism och rasistisk mobbning är ett av de problem i samhället som berör alla. Att få slut på rasism bland barn och unga kräver krafttag från hela samhället. Men det börjar med att var och en erkänner dess existens och skaffar den kunskap som behövs för att agera.

På Friends arbetar vi outtröttligt med att skapa en större förståelse för vad rasism och rasistisk mobbning är och hur det kan ta sig uttryck i en skolmiljö. Vi måste alltid påminna oss själva om att det är vuxnas ansvar att stoppa mobbning och rasism. Inte för att barn och unga är vår framtid utan för att de är här och nu och har rätt till ett bra liv – idag.

Maja Frankel
Generalsekreterare Stiftelsen Friends

Många i skolan använder sig av n-ordet när det finns svarta i klassen eller omgivningen. Det är väldigt respektlöst och tas inte allvarligt av vissa lärare.”

– Elev 6-9

Resultat i korthet

Noah Mensah, medlem i Friends barn- och ungdomsråd

”Jag kände att det inte fanns någon plats för min hudfärg i klassrummet”

Varje år väljer vi att lyfta berättelser från vårt Barn-och ungdomsråd. Som barn ska vardagen vara fylld av lek, skratt och vänskap. Men för många är verkligheten något helt annat. Nu berättar Noah Mensah om sin upplevelse under skoltiden.

Föräldrarna i klassen tyckte jag hade fel hudfärg!

Var femte skolelev av de som har uppgett att de är utsatta för kränkningar i årets rapport i årskurs 3–6 uppger att etnicitet är den vanligaste formen av trakasserier i skolan. Bakom varje siffra finns historier som vi inte får blunda för. Vi på organisationen Friends arbetar för en värld där inget barn ska utsättas för mobbning. Berättelsen om Noah nedan visar tydligt varför Friends arbete verkligen behövs.

När Noah var 8 år flyttade hans familj till en ny stad och han började i en klass där han inte kände någon. En av dom första sakerna som hände var bland annat att ett föräldrapar till en tjej i klassen inte ville ha honom i samma klass som sin dotter. Noah hade fel hudfärg enligt föräldrarna.

För elever som känner sig utsatta för diskriminering och trakasserier är det viktigt att få tydlig bekräftelse på att skolan inte accepterar sådana uttryck. Kränkningar och mobbning kan drabba vem som helst. Många studier visar dock att vissa grupper är mer utsatta än andra.

— Jag fick också höra en mängd rasistiska kommentarer från eleverna i skolan. Jag kallades för n-ordet och apa. Ingen av lärarna eller dom andra eleverna som såg på gjorde någonting. Alla dessa kommentarer sätter sina spår i mig och det har jag märkt nu när jag blivit lite äldre.

Noah har under delar av sin skoltid tvingats stå ut med rasistiska kommentarer och han önskar att fler våga säga ifrån. Enkätsvaren i Friendsrapporten visar även där på en hård jargong i skolan och många av de elever och lärare som Friends möter upplever att trakasserier och kränkande jargonger blivit en naturlig del av vardagen.

Den smärtsamma vardagen och ständiga trakasserierna vände när Noah och hans familj flyttade till Stockholm efter några år. I hans nya klass blev han inte längre utsatt för rasistisk mobbning. Nu går han första året på gymnasiet och under hösten har de haft flera lektioner dedikerade till att prata om Black Lives Matter-rörelsen och rasismens historia.

— Det kändes jättebra, det var kul. Det var skönt att se att de flesta i klassen höll med om det som sades om att behandlas olika beroende på hudfärg. Jag tycker att det är ett ämne som fler skolor behöver uppmärksamma tidigt i grundskolan.

När en grupp visar att vi tycker att ett problem är väldigt viktigt att prata om då kommer fler känna sig stärkta att prata om det. Det handlar om att vuxenvärlden måste kunna prata om strukturella problem. Friends jobbar dagligen i skolor, förskolor och idrottsföreningar runtom i landet för att utbilda både elever och lärare om mobbning.

Skillnaderna mellan elevernas och personalens bild i årets rapport är en indikation på att mer resurser behövs för att kartlägga elevernas trygghet i skolan. Många kränkningar har normaliserats och kunskapen och medvetenheten om de olika diskrimineringsgrunderna behöver bli bättre.

Generalsekreterare Maja Frankel pratar om friendsrapporten i tv4 nyhetsmorgon

Friendsrapporten i media

TV4 Nyhetsmorgon

Sveriges radio

Radio Sweden

två klasskompisar leker i ett klassrum

Stöd Friends arbete

Varje gåva - stor som liten - gör att vi kan kämpa ännu hårdare för barns rätt till en trygg och kärleksfull uppväxt.
Skänk en gåva

Ge en gåva