Press och rapporter

Friends nätundersökning 2021: Tiktok

Hitta på sidan

pojke sitter på en bänk med sin mobiltelefon

Barns utsatthet för kränkningar, mobbning och trakasserier på nätet är ett samhällsproblem som drabbar folkhälsan.

Sociala medier som Tiktok ger barn och unga oändliga möjligheter till kontakter, kunskap och underhållning. Men det finns en baksida. Kränkande kommentarer och bilder kan postas, gillas och delas vidare, vilket leder till att kränkningar kan upplevas om och om igen.

Våren 2021 genomförde Novus på uppdrag av Friends en enkätundersökning riktad till unga användare av sociala medier appen Tiktok, för att undersöka barns strategier på appen.

Trots att uppenbara problem med utsatthet och nedsättande behandling förekommer på Tiktok så visar undersökningen att vi även bör lyfta blicken och se på appens klimat i relation till sådant som sker på andra forum och sociala medier. Tiktok bidrar till mycket positivt i de ungas liv. Det främsta skälet till att använda Tiktok kan sammanfattas med att man vill ha kul och få underhållning. Men det finns även andra anledningar, nämligen att kompisar och vänner också använder Tiktok och att appen därmed fyller olika funktioner socialt.

Jag är rädd att bli utsatt för sexuella trakasserier på nätet. Jag följer ett instagramkonto som visar och hjälper barn hur man gör om man skulle bli utsatt.

Elev 3–6

Resultat och analys

Resultatet av undersökningen visar dock att det finns en positiv beredskap bland de unga själva att agera och stötta när andra blir illa behandlade på Tiktok, som kanske är minst lika viktig som de vuxnas inblandning. Undersökning visar dock även att nära fyra av tio aldrig har pratat med en vuxen om vad man kan göra för att främja ett bättre klimat på Tiktok. Det blir därför tydligt att det aldrig är för tidigt att börja tala med sina barn om livet online.

Vidare kan vi se att vuxnas generella bild av appen Tik Tok endast delvis stämmer överens med barnens bild – få barn blir utsatta på Tiktok, jämfört med vad Statens medieråd rapporterar om utsatthet på nätet generellt. Det är viktigt att vuxna bygger förtroendefulla relationer tidigt där barn vågar berätta om sin utsatthet, som en del av det förebyggande arbetet. Barn behöver också veta att ansvaret ligger hos vuxna när det kommer till att förebygga kränkningar på nätet.

60%

trotsar åldersreglerna

Tiktoks åldersgräns är från 13 år men många barn startar betydligt tidigare. I undersökningen är 60% under 13 år. Det blir därför tydligt att det aldrig är för tidigt att börja tala med sina barn om livet online.

28%

har sett någon annan bli utsatt eller illa behandlad

Nära tre av tio (28%) har sett någon annan bli utsatt eller illa behandlad på Tiktok. Bland dem som sett någon annan bli utsatt har majoriteten (58%) hjälpt en utsatt på något sätt. Detta är tydligast för barn 14–15 år.  Det finns en positiv beredskap bland de unga själva att agera och stötta när andra blir illa behandlade på Tiktok, som kanske är minst lika viktig som de vuxnas inblandning. Särskilt i de fall barnen själva inte vill att vuxna ska lägga sig i eller inte har någon vuxen att vända sig till.   Vuxna är viktiga som stöd för de barn som blivit utsatta på Tiktok, men även här finns det strategier att själv agera aktivt när man blivit illa behandlad. Exempelvis genom att blockera personen, spara bevis, anmäla till sidan eller säga ifrån online eller IRL.

79%

har pratat med en vuxen

De flesta (79%) har pratat med en vuxen om vad man kan göra om man själv eller någon annan blivit utsatt på Tiktok. Tjejer har i högre grad pratat med vuxna. Bland de som aldrig pratat med vuxen sticker killar ut. Vuxna pratar heller inte i samma utsträckning med pojkar om hur man ska bete sig på Tiktok.

Vuxna, ta ert ansvar!

Barn gör inte som vuxna säger, barn gör som vuxna gör. Som vårdnadshavare eller vuxen nära ett barn spelar vad du gör en väldigt stor roll. Du är en viktig förebild för nästa generation och har en betydande påverkan på hur de väljer att stå upp och främja ett bättre klimat på nätet.

I och med att barn och unga i tidig ålder introduceras till sociala medier än vad som är tillåtet är det viktigare än någonsin att börja tidigt med att prata med ditt barn om livet på nätet. Att prata är startskottet för förändring och om vi ska göra klimatet på de sociala medierna tryggare behöver vi få fler vuxna att prata med sina barn, på riktigt. För många i min närhet kan det kännas tungt och skamfullt att berätta för sina föräldrar att man utsätts för olika former av kränkande behandling. Min uppmaning till vuxna är att våga verkligen ta snacket men lyssna också på ditt barn.

Det finns oändligt med kränkande och uppriktigt elaka kommentarer på Tiktok som behöver få ett slut. Det är omöjligt att veta hur djupt en elak kommentar sätter sig och därför ska de kommentarerna helt enkelt inte finnas. Det är ett viktigt budskap att framföra när barnen är unga för att förhindra skadan i förtid.

Vuxenvärlden är viktig för att ge stöd mot utsatthet på Tiktok​. För mig och många andra jag pratat med så är upplevelsen att det hjälper att prata med en vuxen, när väl samtalet tas upp. Särskilt bland de yngre barnen har vi världens chans att stärka civilkuraget för att stå upp för andra och hur man kan skapa ett vänligare klimat på Tiktok. Just på Tiktok är det nödvändigt att lägga tyngden på hur man skriver kommentarer till varandra.

Med det sagt innebär det att vuxna måste ta ett stort ansvar och visa oss vägen framåt på sociala medier. Att själv vara ett föredöme är en stor del av det förebyggande arbetet mot nätmobbning.

Amalia Mowafy
Medlem i Friends barn- och ungdomsråd

Friends tips till föräldrar

Fem tips till vuxna när det kommer till nätet

 • Var en god förebild, fundera på vad du skriver och hur du är på nätet.
 • Skaffa kunskap om de sidor, spel och appar som ditt barn använder.
 • Var nyfiken och ställ frågor om barns liv på nätet. Låt det vara lika självklart att fråga hur det varit i skolan eller på träningen, som att fråga hur det har varit i sociala medier idag.

Exempel på frågor:

 • Kan du visa mig den här appen, jag är jättenyfiken på hur Tiktok fungerar?
  Vilka influensers/personer på nätet följer du just nu och varför?
 • Prata om frågor som hur vi känner igen en dålig kontakt på nätet och vilka risker finns med nätet.
 • Låt nätet bli en del av det dagliga samtalet och tydliggör att samma regler gäller på nätet som utanför nätet.
 • Förbud mot specifika sidor, spel och appar hjälper sällan. Ha istället en kontinuerlig dialog om barnets användande och närvaro på nätet.

Hur kan vuxna förebygga kränkningar inom Tiktok?

 • Var en positiv förebild
 • Prata om Tiktok och ställ nyfikna frågor
 • Respektera rätten till integritet
 • Sätt gränser för användningen av sociala medier tillsammans
 • Prata om hur man är en schysst kompis

Hur agerar jag om mitt barn är utsatt?

 • Lyssna och stötta
 • Spara bevis i form av skärm dumpar eller meddelanden
 • Hjälp ditt barn att blockera och/eller anmäla kränkande innehåll till Tiktok
 • Ta kontakt med skolan om det finns ett samband med verksamheten
 • Polisanmäl vid exempelvis förtal, olaga hot eller hets mot folkgrupp

Vad gör jag om mitt barn utsätter andra?

 • Prata och lyssna
 • Skapa en handlingsplan för att förändra beteendet
 • Skapa positiv kontakt med skolan (om det finns en koppling dit)
 • Stötta; det är inte ditt barn det är fel på utan handlingarna
 • Uppmuntra barnet när kränkningarna har upphört

Uppslagen bok

Läs Novus sammanställning

Undersökningen är gjord av analysföretaget Novus på uppdrag av Friends. Den är baserad på 314 intervjuer med ungdomar i åldern 9-15 år.

Ladda ner sammanställningen