Before

Hej!

Stiftelsen Friends är med i ett europeiskt samarbetsprojekt tillsammans med Dublin City University (Irland), Universidad de Murcia (Spanien) och European Network of Sports Education (Österrike).

Projektet heter Before och är finansierat genom EU-kommissionens program ”Erasmus+”. För att kunna ta fram träffsäkra insatser som möter målgruppens behov ska vi inom projektet först undersöka både barn och ungas samt ledares upplevelser och erfarenheter av mobbning inom idrotten. Därför undrar vi om du vill vara med och bidra med din erfarenhet som idrottande barn eller idrottsledare/tränare.

Vi kommer att genomföra en undersökning via en webbaserad enkät, där du som svarar såklart är anonym. Om du är intresserad av att utveckla dina svar kommer vi också att genomföra ett antal digitala intervjuer där vi ställer fördjupande frågor. Intervjuerna kommer också att anonymiseras.

Om du är intresserad av att delta eller få mer information om projektet, kontakta ansvarig forskare eller projektledare hos Stiftelsen Friends:

Magnus Loftsson (ansvarig forskare)
magnus.loftsson@friends.se
070-2129966

Li Åsebring (projektledare)
li.asebring@friends.se
070-725 54 09

För mer information om projektet (på engelska), vänligen besök: antibullyingcentre.ie/before

Här finns information till dig som deltar i studien (PDF)

Samtycke till enkäterna inhämtas via enkätlänken innan undersökningen påbörjas. För dig som är under 15 år behöver en vårdnadshavare fylla i samtyckesformuläret innan du kan börja svara på frågorna i enkäten.

Enkät för dig som är idrottsaktiv och mellan 13-17 år

Enkät för dig som är idrottsaktiv och 18 år och uppåt

Enkät för dig som är ledare i en idrottsförening

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author (s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.