Anlita Friends

Seminarier för vårdnadshavare​

Friends ger seminarium som riktas till dig med barn i förskolan, grundskolan eller gymnasiet.

en pojke och hans pappa sitter vid ett bord och tittar i en bok

Som vårdnadshavare är du en viktig del av skolans trygghetsarbete.

Även om just ditt barn är förskonat från att vara utsatt eller från att utsätta andra, så berörs ni båda av skolans miljö och sociala klimat. Du som förebild och din möjlighet att samverka med skolan och andra vårdnadshavare är utgångspunkter.

Schysst på nätet – vårdnadshavarutbildning

Vad?

En workshop om de möjligheter och utmaningar som är specifika för just trygghet på nätet. Vi pratar om vuxnas barnsyn, mediepanik och vilken kunskap vuxna behöver för att stötta sitt barn gällande nätkränkningar. Vad är vårdnadshavares del i skolans förebyggande trygghetsarbete? Och vad gör jag som vårdnadshavare om mitt barn utsätter andra eller själv blir utsatt?

Hur?

Fokus på nätet som arena med tydlig koppling till skolans verksamhet och vårdnadshavarrollen. Seminariet är 1,5 eller 2 timmar.

Målgrupp

Vårdnadshavare. Workshopen finns även i en version för skolpersonal. Vid behov kan vårdnadshavare och skolpersonal delta i en gemensam workshop. I sådant fall kan ni välja mellan diskussioner i gemensam eller separata grupper.

Sexuella trakasserier – vårdnadshavarutbildning

Vad?

Vad är sexuella trakasserier och hur uppstår de? Hur kan vi bryta tystnaden kring stigma och skam kopplat till barn och ungas erfarenheter av sexuella trakasserier? Vad behöver vi vårdnadshavare för att kunna synliggöra sexuella trakasserier, våga samtala med barn och stärka dem i deras rätt till sina kroppar?

Hur?

Interaktivt seminarium med diskussion i mindre grupper utifrån givna frågeställningar. Fokus ligger på samtycke, rätten till sin kropp och gränssättning. Vi pratar om sånt som kan tyckas självklart men sällan är det. Seminariet är 1,5 timmar.

Målgrupp

Vårdnadshavare.